RoskildeNyt var med bag scenen på Foreningen Roskilde Festivals første digitale generalforsamling, der bød på kærkomne festivalminder, ændring af medlemskontingent, opdateringer om COVID-19-situation fra ledelsen og nye – og unge – ansigter til bestyrelsen.

 

Det ligger i ordet generalforsamling, at man skal mødes i en større forsamling. Men i en verden med corona er det umuliggjort. Derfor var Foreningen Roskilde Festivals årlige generalforsamling i år gjort digital.

Af samme grund var Roskilde Festivals sekretariat på Havsteensvej i Roskilde på aftenen for generalforsamlingen den 8. oktober 2020 omdannet til et stort TV-studie med producerrum, to tv-studier med lydmænd og lysopsætning og et signal, der sendte ud til flere hundrede deltagere. På programmet stod gennemgang af festivalen 2019, opdatering fra bestyrelsen og direktionen på den nuværende situation i foreningen og for Roskilde Festival generelt, og til sidst valg blandt de seks opstillede kandidater til de to pladser i bestyrelsen.

 

Strøm til følelserne

Generalforsamlingen 2020 blev sparket i gang med en introvideo fra en fortid, der virker så utrolig fjern, men stadig så dejlig genkendelig. Billeder og lyd af Roskilde Festival 2019 flød henover computerskærmen med Robyns Reading in between the lines spillende ud af computerens højtaler. Videoen satte strøm til følelser forbundet med sommer, festival og fællesskab.

Hvis videoen sugede en ind i mindernes lune, blev man hurtigt sat tilbage til virkelighedens kolde realiteter, da videoen sluttede. En velkomst til den første digitale generalforsamling i Roskilde Festivals historie. Et møde med en skærm fremfor et menneske.

Selvom realiteten var kold, så var værtsparret Bruno og Producer Tobias brandvarme. Bruno Månsson er fast jurist for Foreningen Roskilde Festival og blev endnu engang udpeget som dirigent af generalforsamlingen. Tobias Aabye Dam er Roskilde Festivals mand bag digitale løsninger, og i år stod han for det tekniske set-up ved generalforsamlingen.

Med deres lune sammenspil formåede de på elegant vis at guide deltagerne bag skærmene gennem de digitale handlemuligheder for afstemning og for at stille spørgsmål undervejs.

Bruno var særligt dygtig til at være deltagernes ambassadør, når han udfordrede Tobias’ IT-lingo, og spurgte om ”refreshe”, var det samme som at opdatere, eller bad Tobias om at gennemgå stemmesystemet endnu en gang for Prins Knud.

Bestyrelsesformand: Solidaritet er vigtigere end nogensinde

Efter velkomsten gav bestyrelsesformand Lars Frelle-Petersen, som blev valgt til posten ved sidste års generalforsamling, sin første beretning som formand. En beretning, han havde håbet at give foran en større skare af mennesker fremfor en skærm, som han selv sagde.

Beretningen gav en beskrivelse af en flot afholdt festival i 2019 med stort overskud på 18,2 mio. kr. Mest rammende refererede Lars Frelle-Petersen til en artikel i Politiken fra sommeren 2019, som beskrev Roskilde Festival, som et ”dansk idealsamfund”.

”Men festivalen 2020 blev aflyst, og vi står i en usikker tid”, lød det efterfølgende fra Lars Frelle og tilføjede senere om fremtidsudsigterne: ”Det er stadig for tidligt at aflyse festivalen i 2021, men det bliver svært. Vi har sat gang i en masse indsatser, herunder et europæisk branchesamarbejde, og vi har viden og erfaring, vi kan bidrage med”, og afsluttede sin beretning med ordene: ”solidaritet er vigtigere end nogensinde”.

Herefter fremlagde Roskilde Festivals direktør, Signe Lopdrup, strategien for de kommende år, der især handler om at finde nye måder, hvor Roskilde Festival Gruppen kan bidrage til samfundet, end gennem midler genereret af hovedbegivenheden Roskilde Festival. Der vil blive fokuseret endnu mere på viden og rådgivning, blandt andet i form af arbejdet i RFX og større fokus på udvikling af kunst, innovation og partnerskaber.

Økonomidirektør, Frederik Németh, gennemgik derefter foreningens økonomi, hvor det blev tydeliggjort, at foreningen leverede et flot overskud i 2019, men at der eksisterer en stor usikkerhed fremadrettet, bl.a. fordi foreningen ikke ser ud til at blive kompenseret tilstrækkeligt. Det betyder bl.a., at man ikke vil kunne gøre den samme økonomiske forskel ude i samfundet i det kommende år, som man plejer.

Hvis man skulle være i tvivl om opfordringen til solidarisk handling blev hørt, skulle man ikke vente længe.

Foreningens medlemmer skulle stemme om bestyrelsens forslag om at holde kontingentet på de nuværende 100 kr. Her rejste et foreningsmedlem sin digitale hånd og bad om ordet. Studiet på Havsteensvej stillede om, og hun stillede så et forslag om at hæve kontingentet til 150 kr., nu når vi befandt os i en udfordrende tid. Forslaget kom til afstemning mod bestyrelsens forslag.

Medlemsforslaget blev stemt igennem med et flot flertal og en forhøjelse til 150 kr. blev vedtaget, og en spontan skål for solidariteten brød ud.

 

Nye medlemmer til bestyrelsen

Efter endnu en kuldegysende vej ned ad mindernes allé med et gensyn med MØs optræden på Orange Scene fra festivalen i 2019 blev det tid til aftenens absolutte dramatiske højdepunkt: valget af to nye bestyrelsesmedlemmer.

Først skulle de seks kandidater til bestyrelsen deltage i en spørgerunde styret af tidligere Tv-vært og mangeårig frivillig på Roskilde Festival, Mette Walsted Vestergaard. I spørgerunden hørte man om alt fra kandidaternes ønske om en større Orange Scene, grusgravens rolle på fremtidens festivalplads, vigtigheden af at inddrage unge og en diskussion om, hvordan man holder et fællesskab som Roskilde Festival i live under en pandemi.

Efter spørgerunden blev de seks kandidater ført op til et lokale, hvor de skulle modtage valgresultatet fra medlemmernes afstemning. Stilheden bredte sig i lokalerne på Havsteensvej, bag skærmene blev der trykket på mus og taster for at sende stemmer afsted, og efter minutters venten blev resultatet overdraget på papir til Bruno i bedste Melodigrandprix-stil.

Olav Hesseldahl og Mie Levi Fenger. Foto. Seline Dam Temiz

 

Resultatet blev, at Olav Hesseldahl og Mie Levi Fenger blev valgt ind til bestyrelsen. Hver især var de kendetegnet ved at være de yngste kandidater med Olavs 34 år og Mies 33 år.

Det var en glad og beæret Mie Fenger, som RoskildeNyt talte med efter offentliggørelsen af afstemningen og hendes plads i Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse:

 

Handling bag ordene og sund nervøsitet

”Situationen som Roskilde Festival står i lige nu er unik på mange måder, og den er særlig skrøbelig. Derfor er jeg ydmyg over, at jeg er blevet valgt.” sagde hun og fremhævede derefter hvad hun kunne bidrage med:

”Jeg har været i mesterlære i socialt ansvarlige virksomheder med stort globalt perspektiv, hvor jeg har tænkt innovative løsninger og sikret at ord blev til handling. Derudover tror jeg, at min brede erfaring som frivillig på festivalen kan komme mig til gode i bestyrelseslokalet.”

Olav Hesseldahl var ligesom sin nye bestyrelseskollega også et stort smil, da han var blevet bekendt med den nye titel:

”Jeg er glad, overvældet og lidt nervøs”, udtalte han smilende og fortsatte. ”Festivalen står jo ikke et let sted. Det er Danmarks femtestørste by, som vi ikke ved om vi får lov til at skabe eller ej, så der skal laves en masse arbejde nu. Det fremkalder lidt sund nervøsitet. Men jeg glæder mig og er super tændt”

Olav er vant til at arbejde med ungdomskultur i sit daglige virke, hvilket han også tror er et område, hvor han især kan bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet:

”Jeg kan tilføje et ungdommeligt perspektiv til bestyrelseslokalet. Derudover er jeg uddannet i filosofi, og der lærer vi at ikke komme med svar, men stille spørgsmål. Derfor vil jeg komme med en nysgerrighed på hvorfor vi gør, som vi gør og hvordan vi kan gøre tingene anderledes. Eksempelvis tror jeg, vi skal lære af denne her pandemi; at vende begrænsninger til muligheder”.

Efter resultatet af afstemningen var blevet offentliggjort lakkede årets generalforsamling mod enden. Bruno rundede en lang aften af, hvor solidariteten og fællesskabet blev genskabt på en digital forbindelse. Brunos afskedssalut var en fællesskål til alle ude i stuerne.

Skriv en kommentar