8. oktober er generalforsamlingen i Foreningen Roskilde Festival for første gang en digital begivenhed. RoskildeNyt har spurgt formand Lars Frelle-Petersen og næstformand Marianne Ifversen hvilke udfordringer, foreningen står overfor både nu og på langt sigt.

”Jeg kommer lige fra Zoom-møde. Man bliver aldrig helt vant til at se sig selv med trætte øjne”, konstaterer Marianne Ifversen selvironisk, mens Lars Frelle-Petersen remser op af digitale værktøjer, han er blevet ”udsat” for det seneste halve år:

”Zoom, Teams og et eller andet Citrixprodukt…. Og så er der Skype, men det er der heldigvis færre og færre, der bruger.”

Hverdagen er i den grad blevet digital. Det gælder også den kommende generalforsamling, 8. oktober, som ellers var blevet udsat fra april for, at medlemmerne kunne mødes fysisk.

Men sådan skulle det ikke være. Coronakrisen er (stadig) allestedsnærværende, og hele Roskilde Festivals organisation; foreningen, fonden og Roskilde Kulturservice, har stort set ikke lavet andet end at slukke brande siden marts.

Som en del af det er Roskilde Kulturservice blevet tilpasset, som det hedder, når man taler moderne ledelsessprog. 17 medarbejdere er blevet afskediget, og en lang række andre ansatte er enten gået selv eller har ikke fået deres kontrakt forlænget. Roskilde Kulturservice er formindsket med cirka en tredjedel.

Men hvad så nu? Hvad er der ellers at skrue på, og hvordan ser fremtiden ud – også på den lange bane?

RoskildeNyt har mødt foreningens formand, Lars Frelle-Petersen, og næstformand Marianne Ifversen.

FAKTABOKS
Lars-Frelle Petersen har været frivillig siden 1991.
Han blev valgt til bestyrelsen i 2018.
I 2019 blev han valgt til formand.
Han arbejder til daglig som medlemsdirektør i Dansk Industri.

 

Marianne Ifversen har været frivillig siden 1991.
Hun blev valgt til bestyrelsen i 2016.
Hun har været næstformand siden 2019.
Hun arbejder til daglig som overlæge på Rigshospitalets børneafdeling. 

 

Hvad er foreningens rolle i denne særlige tid, hvor der for første gang i festivalens historie ikke har været afholdt festival i sommer?

Marianne Ifversen: ”Foreningens rolle er i høj grad at bakke op om den organisation, der skal løse en opgave, som er anderledes end hidtil, fordi vi ikke har et overskud fra årets festival. Den samlede Roskilde Festival-gruppe, som foreningen jo er en del af, har lagt et stort arbejde i at påvirke politikerne i en retning, og det arbejde fortsætter vi med.”

Lars Frelle-Petersen: ”Vi gør alt for, at der bliver en festival i 2021. Selv om det er svære betingelser. Hele organisationen arbejder på at opstille forskellige scenerier og i det hele taget sikre, ligegyldigt hvad der sker, at vi stadig er relevante.”

Marianne Ifversen: ”I forhold til foreningens medlemmer og frivillige i det hele taget kan der godt være mange, der føler sig mødt af en lukket dør, fordi de ansatte har været hjemsendt, og ledelsen har været optaget af at påvirke politikere og andre til at sikre festivalen som helhed bedst muligt. Det er især i det fysiske møde, det fællesskab, der ligger bag foreningen, eksisterer. Så der ligger en stor opgave i at sikre, at medlemmer og frivillige stadig synes, foreningen er relevant.”

Lars Frelle- Petersen: ”Vi har mærket et stort ønske om at hjælpe festivalen, mens ledelsen har været optaget af netop ikke at lave festival. Det er et dilemma, og vi er meget opmærksomme på, at generalforsamlingen er en mulighed for at styrke den kontakt til vores medlemmer, som mange nok føler har manglet.”

 

Hvad ser i som bestyrelsens vigtigste opgave i den kommende tid?

Marianne Ifversen: ”Jamen, det er jo at sikre, at der er afholdt en Roskilde Festival i 2021. Hvis det nu ikke kan lade sig gøre, bliver det vigtigste at sikre, at vi tilbyder noget andet i stedet.”

Lars Frelle-Petersen: ”Det er også meget vigtigt at se på, at der i det hele taget er kulturbegivenheder. I det ligger et konstant arbejde med at finde løsninger og for eksempel skele til Tyskland, hvor det foregår noget anderledes, end det gør herhjemme.”

 

Hvad er de mere langsigtede opgaver for foreningen?

Lars Frelle-Petersen: ”Som formandskab er det blandt andet at have et blik for sammensætningen af bestyrelsen. Også på langt sigt. Vi har indstillet to kandidater, som, vi mener, kan ruste os i flere år frem. Det er mennesker med fokus på ungdomskultur, og som har nok indsigt i ledelse til at kunne være sparringspartnere for en topledelse.”

Marianne Ifversen: ”Vi har udviklet en ny strategi, som vi skal arbejde med i fremtiden, og den strategi skulle gerne kunne bruges også i en coronasituation. Et af elementerne er, at vi skal sikre vores forretning og også udvikle nye forretningsområder. Vi har også et issue med vores medlemmer og frivillige i det hele taget. Hvordan organiserer vi os, så vi hele tiden er tidssvarende i forhold til udviklingen i samfundet? Det er ikke noget, vi har løsningen på lige nu, men der bliver skelet til forskellige løsningsmodeller.”

Lars Frelle-Petersen: ”Det er et arbejde, vi har været igennem før, og det skal vi være kisteglade for. Ellers havde vi ikke haft fonden, grejudlejning med mere som gør, at vi kan holde skindet på næsen nu. Vi er selvfølgelig også opmærksomme på, hvad der skal til, når vi igen kan se lyset og lave en succesfuld festival. Vi skal holde fast i vores kernekompetencer og de mennesker, der skal til for at skabe en festival.”

 

Hvorfor er det vigtigt at være medlem af Foreningen Roskilde Festival?

Lars Frelle-Petersen: ”Marianne har været omkring det, men for lige at stadfæste: Roskilde Festival er i særlig grad båret af engagement og en forening, der står vagt om, at det vi har skabt, fortsat skal bæres af frivillige. Hvis ikke vi har en stærk forening, har vi heller ikke en stærk festival. Og det er vigtigt, at vi har det, for festivalen har en stor betydning i samfundet. Det er enormt afgørende, at vi har så bred en repræsentation af frivillige som muligt, og at så mange af dem er engagerede medlemmer.”

Marianne Ifversen: ”Det er foreningen, der legitimerer den grundlæggende strategi, der er for Roskilde Festival-gruppen. Derfor er det væsentligt, at der er mange medlemmer, og at de gør deres indflydelse gældende gennem deres kontakt til os og deres deltagelse i for eksempel generalforsamlingen. Der er mange, der tænker, at de allerede gør meget ved at være frivillige, og det gør de også. Men det foregår i et forholdsvis lukket forum. Hvis du går aktivt ind i foreningsarbejdet, går du også ind i de mere langsigtede pejlinger.”

Lars Frelle-Petersen: ”Og så er det et aktivt demokrati. I år er der hele seks kandidater til to ledige pladser i bestyrelsen. Så der bliver kampvalg.”

Skriv en kommentar