… også blandt foreninger og partnere. Aflysningen af festivalen i 2020 ændrer på arbejdsgange og opgaver for ansatte og frivillige i Roskilde Festival, men det rammer i høj grad også de foreninger, partnere og leverandører, der normalt bruger deres sommer på at lave festival. 

Det er snart to måneder siden, at Roskilde Festival 2020 blev aflyst. Vi har nu alle haft tid til at fordøje tanken om en festivalløs sommer, og flere er gået i gang med at omlægge 2020-planer til 2021-planer.

Heldigvis oplevede festivalen en overvældende opbakning, da over 85 procent af de betalende festivalgæster valgte at beholde deres festivalbilletter, hvilket giver det bedste fundament for den halvtredsindstyvende udgave af Roskilde Festival, der nu er udskudt et år. Samme opbakning har festivalen brug for fra alle de frivillige, foreninger og partnere, som ligeledes er påvirket af festivalens aflysning.

Foreningerne ser frem mod 2021

Divisionschef for Division Deltagere, Henrik Bondo, som er i tæt kontakt med mange af foreningerne på Roskilde Festival, fortæller om, hvordan aflysningen blev modtaget, da han overbragte den triste nyhed til foreningerne:

”Vi er rigtig kede af aflysningen, fordi vi ved, det betyder utrolig meget for mange af foreningerne. Vi har tilbudt alle foreningerne, at de kan være med i 2021 i et omfang, der er magen til det, vi havde stillet dem i udsigt i 2020”, siger han.

I forhold til frivilligbemandingen til RF50 i 2021 er Roskilde Festival klar med en plan. Det forklarer Henrik Bondo: ”Vi kommer til at bede foreningerne kontakte deres frivillige, som allerede var rekrutteret, for at spørge dem, om de har lyst til at være frivillig på festivalen i 2021 – lidt på samme måde som vi har gjort med vores betalende gæster, hvor det jo er helt uhørt at 80.000 mennesker 14 måneder i forvejen tager stilling til om man skal til Roskilde i 2021. Normalt ville vi jo ikke turde spørge folk så tidligt, men jeg tror, at det her er en helt særlig situation, som egentlig ikke er så forskellig om man er billetkøber eller frivillig”.

Henrik Bondo fortæller, at foreningerne har været rigtig glade for de signaler, Roskilde Festival er kommet med, og at der indtil videre mærkes en lige så stor opbakning fra foreningerne, som den der er oplevet fra billetkøberne. De ser frem imod 2021, selvom de må springe 2020 over.

Et magert år for partnere, leverandører og foreninger

Roskilde Festival er bygget op af mange forskellige aktører; alt fra frivillige og foreninger til partnere og leverandører. Alle disse yder, men nyder også normalt godt af Roskilde Festival. Nu mærker de i stedet konsekvenserne af aflysningen.

”Der er hjælpepakker fra staten til foreningslivet, men det dækker jo tab og ikke manglende overskud, så jeg tror, at der er en del der oplever, at det kan blive et lidt magert år.”

Dan Nilausen fra Division Handel er i tæt kontakt med stadehavere og leverandører på Roskilde Festival. Han forudser, at der i løbet af efteråret skal gøres status på, hvor hårdt denne krise har ramt vores samarbejdspartnere:

”Både foreninger og professionelle er mærket af situationen i større eller mindre omfang. De helt store foreninger som f.eks. Roskilde Håndbold (dem der står i boden ”Time-Out”), Hvidovre Volleyball Klub (fra boden ”Brazil”), KFUMs Boldklub Byggefond (”Dixie Burger”) m.fl. plejer at tjene mange penge på Roskilde Festival og den manglende indtægt vil betyde ringere muligheder for klubberne til at opretholde deres aktivitetsniveau”, siger Dan Nilausen.

”Og så er der de professionelle stadehavere som – ligesom restaurationsbranchen generelt – er hårdt ramt. Nogen af dem har været dygtige til at omstille sig til at producere take-away, men generelt for branchen gælder det, at rigtig mange har måtte hjemsende eller afskedige ansatte. Vi har inviteret stort set alle madboder fra RF20 med på RF21, og så må vi i løbet af efteråret gøre status og se, om nogen hen over sommeren har måtte dreje nøglen om og dermed ikke kan deltage på RF21”.

Med hensyn til foreningernes risiko for konkurs, vurderer Henrik Bondo, at det ikke står lige så slemt til: ”Der er nok ikke nogen af dem, der går konkurs på grund af Roskilde Festival. Der er hjælpepakker fra staten til foreningslivet, men det dækker jo tab og ikke manglende overskud, så jeg tror, at der er en del der oplever, at det kan blive et lidt magert år”.

På trods af de dystre forudsigelser og den grå tid, mange af Roskilde Festivals samarbejdspartnere går i møde, er der dog også plads til lidt optimisme hos Henrik Bondo, som håber at manglen på festivalåret 2020 vil skabe endnu mere drivkraft og gejst til at lave festival i 2021.

Savnet og de usynlige konsekvenser

For mange er Roskilde Festival en fast sommertradition. Og i foreningernes tilfælde er der mange af deres frivillige, der er yderst aktive på festivalen – nogen måske endda mere dér end de er resten af året. Nu bliver denne sommertradition sprunget over, og hvad det har af konsekvenser, er ikke helt til at spå om.

”Jeg tror ikke, det er gået op for mig endnu, hvad det betyder. Jeg ved godt, at jeg selv og alle ildsjælene ikke skal bruge de der 2-3 uger, hvor vi nærmest ikke er hjemme, men hvad det kommer til at betyde for savnet – lige præcis dét dér savn – det bliver meget interessant at følge. Jeg ved ikke, hvordan vi hver især kommer til at føle det, men jeg tror, at det kommer til at fylde meget denne sommer,” fortæller Henrik Bondo.

Fotograf: Preston Drake

Roskilde Festival er i fuld sving med at udvikle ideer og alternativer til at få lidt af den manglende ”Orange Feeling”. Henrik Bondo fortæller, hvordan man i Division Deltagere vil prøve at få opretholdt den gode kontakt mellem frivillige: ”Vi vil forsøge at lave nogle ting hen over sommeren, så man kan møde dem, man plejer at møde og få en duft af det her fællesskab, som der normalt er i fuldt flor på nuværende tidspunkt”.

”… hvad det kommer til at betyde for savnet – lige præcis det der savn – det bliver meget interessant at følge”.

Ligeledes vil man prøve at få udført nogle af de arbejdsopgaver, man ellers ikke altid har tid til, f.eks. at åbne containere, få sorteret en masse, og vedligeholdt grej: ”Dette gør vi, dels fordi det virkelig godt kunne trænge til en kærlig hånd, men også for at få mødtes og ikke glemme, at vi faktisk synes, det er fedt at være sammen om at lave festival”, siger Henrik Bondo og griner:

”Det værste, der kan ske, er jo at folk finder ud af, at det faktisk er fedt at have tid til at holde sommerferie med deres familier og fedt ikke at skulle på festival”.

Et års mere forberedelsestid

Selvom aflysningen af festivalen unægtelig er en trist nyhed for mange, så giver det dog også ekstra tid til fordybelse.

”I vores affaldsafdeling ville vi normalt sidde med snuden dybt nede i vores ressource- og affaldsplan. Dette kommer vi så til at gøre frem mod 2021, men der er tempoet sat betragteligt ned. I stedet kigger vi måske på, om man eventuelt skal reorganisere hele affaldsområdet, nu når vi har tid til at lave planlægningen med lidt længere indløb”, fortæller Henrik Bondo, og understreger:

”Alt det arbejde, der allerede er lagt i at planlægge RF20, er heller ikke spildt. Det danner i stedet ramme om festivalen i 2021 og giver mulighed for at arbejde mere i detaljer med eksisterende planer.”

Luftfoto af festivalpladsen fra Roskilde festival 2019. Tegningen af kortet for næste Roskilde Festival er 99% klar.

Et eksempel på dette er det store kort over festivalpladsen: ”Kortet er 99% færdigt. Derfor kan vi fokusere på noget andet end fysisk tegning, og i stedet kigge på, hvordan vi får udnyttet de menneskelige ressourcer, vi har til rådighed. Vi kommer bl.a. til at kigge mere på, hvordan vi kan træne, instruere og gøre os klar til de arbejdsopgaver, vi hver især har, og få klædt alle frivillige bedre på til deres roller. Og her har vi jo lært noget af coronatiden, med webinarer og kreative måder at kommunikere og lave træning på”, siger Henrik Bondo og fortsætter:

”Jeg håber også, at vi allerede efter sommerferien sammen med foreningerne kan sætte os ned og få planlagt festivalen i 2021 mere i detaljer – det kunne være, hvordan man danner ramme om det bedste værtskab på campingpladsen. Det har vi førhen først gjort på et meget senere tidspunkt. Begynder vi allerede nu, så tror jeg, vi kan opnå nogle rigtig spændende resultater”.

På falderebet spurgte vi Henrik Bondo om det så vil sige, at festivalen i 2020 bare bliver overflyttet til 2021, og vi blot kan arbejde mere i dybden med de allerede fastlagte beslutninger.

”Ja, det er faktisk meningen, men der vil helt sikkert blive lavet om på nogle enkelte ting”, lyder svaret fra Henrik Bondo. ”For nogle af de beslutninger, vi havde fastlagt til festivalen i 2020, har vi fundet ud af, faktisk ikke var en så god idé, som vi gik og troede. Med den her længere planlægningstid kan vi gå ind og justere på de her ting, som vi ellers havde opdaget for sent. Det burde være muligt at lave festivalen lidt mere lækker og gennemtænkt, når nu man får et år mere foræret”.

 

Skriv en kommentar