Mange af campingområderne risikerer at ende som grusgrav inden for få år. Der arbejdes dog på at finde løsninger, som kan sikre festivalen en fremtid i Roskilde.

Foto: Luftfoto af Roskilde Festival 2019.

Selvom det kan være svært at se, er jorden under festivalpladsen rigtig mange penge værd. Der er nemlig grus i undergrunden, som kan bruges til byggeri, og i løbet af de kommende år skal en stor del af det graves op. Det kommer til at gå ud over store dele af campingområderne.

Historien har været fremme i medierne i løbet af sommeren, og Roskilde Festival bekræfter, at det er et problem, man skal tage alvorligt.

”Vi mister måske 50 procent af festivalens camping- og parkeringsområde gradvist over de næste ti års tid,” siger Henrik Bondo Nielsen, der er chef for deltagerdivisionen hos Roskilde Festival.

Allerede fra næste år skal folk, der bor i D og E, lede efter nye pladser, da området efter planen vil blive opslugt af grusgraven. Med tiden drejer det sig desuden om campingområderne L, N, P, Caravan East og hele Vest undtagen B. Og det kommer til at betyde pladsmangel.

”Det er en kæmpe udfordring at finde ud af, hvor folk skal bo”, siger Lars Frelle-Petersen. Han er formand for Foreningen Roskilde Festival og sidder med planerne for festivalens langsigtede udvikling og strategi.

”Der skal tænkes kreativt. Vi skal se på, om vi kan udnytte nye områder, så det stadig er attraktivt at bo på festivalen”, siger Lars Frelle-Petersen.

Luftfoto fra det glade campingliv på Roskilde Festival 2019. Luftfoto af Roskilde Festival 2019.

Områder kan forsvinde for altid

I 2020 bliver flere campingområder til store huller. Og hullerne bliver måske ikke fyldt op igen. Ifølge loven må grusgravene nemlig ikke fyldes op igen med jord. Det kan være miljøskadeligt, hvis ikke det bliver gjort ordentligt.

Roskilde Festival skal derfor finde løsninger sammen med Roskilde Kommune og det firma, der står for udgravningerne.

En af mulighederne er at søge dispensation fra loven om at fylde hullerne, når råstofferne er taget op.

”Der er nogle campingområder, vi kan flytte rundt på, men hvis ikke der bliver givet dispensation til at genopfylde hullerne igen, så står vi til at miste de her områder permanent,” siger Lars Frelle-Petersen.

Hvis det lykkes at få dispensationen, vil der være områder, som forsvinder i et par år, men kommer tilbage, når råstofferne er gravet ud. Derfor kan kortet over campingområder se meget forskelligt ud fra år til år. Campingområdet kan altså flytte sig i takt med, at der bliver gravet nye steder, og andre huller bliver fyldt op med jord igen.

Vigtigheden af langsigtet tænkning

Udover at arbejde mod at få opfyldt nogle af grusgravene igen, arbejdes der på at aktivere pladsens mange små mellemrum og andre områder med uudnyttet potentiale.
”Der er en del mellemrum og andre områder på festivalpladsen, vi ikke har taget i brug endnu. Dem kommer vi til at arbejde med at aktivere i de kommende år,” siger Henrik Bondo Nielsen.

Han beroliger med, at grusgraven de kommende år ikke giver anledning til problemer. Han kan til gengæld ikke give et bud på en decideret tidsplan.

”Det har vi svært ved at sige noget begavet om. Men vi kan sige, at lige nu er der ingen problemer. Selv om de faktisk er godt i gang med at grave, har vi haft god plads i år – i virkeligheden mere end nogensinde – og vi har gode ideer til hvilke greb, vi skal bruge, for at det fortsætter sådan de næste par år. Eneste undtagelse er arealer til Caravan hvor vi er udfordret i øst. Så på kort sigt har vi en god og relativ tryg fornemmelse. Det er dog vigtigt, at vi tænker langsigtet, og at processerne ikke ligger i dvale bare fordi, det ser fornuftigt ud i 2020 og 2021.”

Livet på camping

Roskilde Festival har et princip om, at campingområder skal være tættere på festivalpladsen end parkeringspladser. Det kan medføre, at deltagere, der ankommer til festivalen i bil, kan få længere vej ind til pladsen i fremtiden.

”Det kan godt komme på tale at vi flytter rundt, så områder, der lige nu bliver brugt på parkering, i fremtiden vil blive brugt på camping. Det vil betyde, at campingområderne flyttes længere væk fra festivalpladsen. Man kan forestille sig, at hvis parkeringspladser kommer længere væk, ville man måske skulle bruge busser for at komme fra sin bil til camping. Men vi vil gøre, hvad vi kan for at campingpladserne altid vil være i fornuftig gåafstand til festivalpladsen,” siger Henrik Bondo Nielsen.

Der er dog intet der tyder på, at vi skal rykke teltet endnu tættere på naboens ude på camping.

”Vi synes, vores deltagere er rigtig gode til at udnytte de kvadratmeter, der er til rådighed. Der vil måske blive færre store pauseområder, og på den måde kan man godt sige, at befolkningstætheden bliver større. Men det er ikke sådan, at lejrene bliver forandret i forhold til det, vi kender i dag,” vurderer Henrik Bondo Nielsen.

Vi skal heller ikke være nervøse for, at vores yndlingsscener sløjfes for at gøre plads til flere tomandstelte.

”Vi flytter ikke scener for at skaffe campingplads. Vi lægger scener, hvor vi synes, de fungerer bedst. Når vi i år flyttede Avalon, hænger det sammen med, at vi gerne ville udnytte et frodigt område med store træer, som tidligere har været bagområde, som vi nu gerne ville åbne for deltagerne.”

Helt oppe i fugleperspektiv. Luftfoto af Roskilde Festival 2019.

Tidsplan afhænger af byggeriet

Det er endnu ikke slået fast, hvornår alle udgravningerne begynder. Men hvis din camp altid har ligget det samme sted i et af de områder, der nu bliver til grusgrav, så skal I til at tænke ud af boksen.

”Hvor hurtigt det kommer til at gå afhænger af, hvor stor efterspørgslen er på de her råstoffer. Lige nu er efterspørgslen rigtig stor, fordi der er gang i byggeriet i København. De første udgravninger er allerede i gang, og så tager det for alvor fart inden for de næste 10 år,” vurderer Lars Frelle-Petersen.

Hvis hele campingområdet bliver forvandlet til grusgrav, kunne løsningen være at flytte festivalen til en anden by. Men den idé er Lars Frelle-Petersen ikke helt med på.

”Man kan i princippet godt flytte festivalen, men det er lettere sagt end gjort. Vi har altid ligget i Roskilde, og festivalen er uadskillelig med byen. Så det er ikke planen. Vi håber for alt i verden at kunne blive her,« siger Lars Frelle-Petersen.

 

Denne artikel er en opdateret version af en artikel der oprindeligt blev bragt i Roskilde Festivals egen festivalavis, Orange Press, den 1. juli 2019. 

 

Skriv en kommentar