Der findes en gruppe af frivillige, der passer på alle os andre. RoskildeNyt var med på indre plads i opbygningsdagene, hvor Team Arbejdsmiljø gjorde deres til at sikkerheden var i top på Roskilde Festival.

Foto: Arthur Cammelbeeck

Bill Mortensen sparker til en af pløkkerne, der med en line er med til at holde teltdugen udspændt over Avalon. Han spejder op af teltets dug.

“Man kommer til skade, hvis man banker foden mod en af dem her. Løsningen er at sætte skum eller gummi henover,” siger han. Der lyder en susen fra opbygningen af Avalon. Et skilt indikerer, at sikkerhedssko er påbudt på området.

Team arbejdsmiljø kan kendes på de grå veste. Her er Dorte Jensenius og Bill Mortensen på rundering på indre plads. Foto: Arthur Cammelbeeck.

“Årh, hvor er det koldt,” siger Dorte Jensenius og skutter sig i morgenkulden. Hun og Bill Mortensen er frivillige konsulenter hos Team Arbejdsmiljø, og de er i gang med at rundere Roskilde Festivals indre plads for at holde opsyn og gå i dialog med de frivillige og håndværkere, der er tidligt på færde for at opbygge pladsen, inden musikdagene begynder.

De to er, typisk for deres medfrivillige i Team Arbejdsmiljø, specialister på området for forebyggelse af skader og uhensigtsmæssigheder. Dorte Jensenius har arbejdet med arbejdsmiljø i den tredje verden og Bill Mortensen arbejder til dagligt med arbejdsmiljø.

“Vi lytter, vi hjælper og vi er konstruktive”

Tilgangen i Team Arbejdsmiljø er baseret på dialog, fortæller Artur Meinild. Han har siden 2017 været teamleder for Arbejdsmiljø, der i alt består af 12 personer, som alle arbejder med arbejdsmiljø til dagligt.

Artur Meinild er frivillig teamleder i Team Arbejdsmiljø. Han og resten af teamet arbejder året rundt for at forbedre arbejdsmiljøet og -sikkerheden på Roskilde Festival, både gennem opsøgende, forebyggende og evaluerende indsatser. Foto: Arthur Cammelbeeck.

Selv har Artur Meinild en baggrund som arbejdsmiljøkonsulent, og han arbejder nu med sikkerhed og sikkerhedsledelse. Da han overtog posten som teamleder, var han med til at udtænke retningslinjerne for gruppens arbejde.

“Vi lytter, vi hjælper og er konstruktive. Det nytter ikke, at man kommer ud med en løftet pegefinger, og at man er meget firkantet, når det er en festival. Så kommer man ikke ret langt,” siger Artur Meinild. Han fortæller, at gruppen er et service- og rådgivningsteam, der stiller viden til rådighed og klæder folk på til at løse deres opgaver, så de ikke er til fare for sig selv eller andre.

Som team består Arbejdsmiljø udover teamleder af fire 365’ere, tre medskabere og fire konsulenter. Forskellen mellem 365’ere og medskabere og konsulenter er, at 365’ere er frivillige hele året. Medskaberne bliver inddraget i arbejdet i februar/marts, hvor de sammen med 365’erne laver initiativer rettet mod de enkelte divisioner. Det er især de tre store divisioner Deltagere, Byplan & Produktion og Handel, som Team Arbejdsmiljø fokuserer deres indsats omkring.

Målet er at forbedre sikkerheden

Konsulenterne derimod er 32-timers frivillige, og de har deres virke inden campingområderne åbner, inden indre plads åbner, og ved nedtagningen efter festivalen.

“Konsulenterne går ud og møder folk og får en stille og rolig snak med dem, hvis nu der er noget, der ikke fungerer helt optimalt i forhold sikkerhed. De vil så komme med bud på, hvordan man kan forbedre sikkerheden,” siger Artur Meinild og tilføjer, at Arbejdsmiljø også har en rådgivningstelefon, der har åbent under festivalen i tidsrummet fra 9-18, hvor folk kan ringe ind og anmelde ulykker eller stille spørgsmål om sikkerhed.

Generelt oplever Arbejdsmiljø at blive taget pænt imod, og at folk bliver glade for den rådgivning, de får. Ja, der er sågar nogen, der selv henvender sig nogle dage efter eller året efter, de har haft besøg af Arbejdsmiljø for at vise, hvordan de har optimeret sikkerheden omkring deres arbejde.

Evalueringsarbejde efter festivalen

Når teltdugen fra Orange er pakket sammen og Dyrskuepladsen igen ligner en dyrskueplads, går evalueringsarbejdet i gang for Team Arbejdsmiljø. Her er medskaberne involveret.

“Vi laver opsamlingsarbejde på de ulykker, der er meldt ind under festivalen. Vi kigger på hvilke faktorer, der har været gældende, så vi over tid kan danne os et billede af, den type ulykker, der har været, og hvad der har været årsagen til dem,” fortæller Artur Meinild og tilføjer, at teamet på den måde får overblik over, om der er nogle bestemte områder, de skal være opmærksomme på.

Dataindsamling i felten. Foto: Arthur Cammelbeeck.

Evalueringsarbejdet efter festivalen munder ud i en arbejdsmiljøredegørelse. Artur Meinild fortæller, at redegørelsen præsenterer året der gik med grafikker over ulykker, runderinger på pladsen og særligt gode løsninger for hver division og de fokusområder, der har været aftalt.

Arbejdsmiljøteamet afholder også møder med de frivillig- og organisationsansvarlige og øvrige dele af divisionsledelserne i september og marts hvert år. På mødet i september er der med afsæt i redegørelsen opsamling på den festival, der har været, mens der på mødet i marts er fokus på den kommende festival, og der bliver besluttet konkrete indsatser for sikkerhed for den kommende festival.

Mission: Sikker festival

Tilbage på indre plads en lidt kold julidag det herrens år 2019 brager Phlake ud af højtalerne i hallen, hvor Gorm’s og Letz Sushi kommer til at have til huse. Biplyden fra en lift og brummen fra en boremaskine skærer gennem luften. Der dufter af træ. Dorte Jensenius og Bill Mortensen går rundt i hallen.

Team Arbejdsmiljø besøger madboder under opbygning. Foto: Arthur Cammelbeeck.

Ved et bord bagerst i hallen er en gruppe piger i færd med at vikle hvide stofstykker rundt om nogle tynde træbjælker. Kigger man op, vil man se, hvad de skal bruges til. Fastgjort med snore hænger sirlige rækker af stof ned fra loftet og er med til at skabe en drømmeagtig stemning i hallen.

“Tror du det er sikkert på den måde de har fastgjort stoffet?” spørger Dorte Jensenius henvendt til Bill Mortensen. De bliver enige om at tale med den ansvarlige og spørger en af pigerne, hvem der har ansvaret. En pige melder sig på banen.

“Vi kommer fra Arbejdsmiljø, og vi er rundt for at se, om det går godt, og om vi kan bidrage med noget,” siger Bill Mortensen til pigen. Han fortsætter: “Er I sikre på, at snorene kan holde? Det bliver jo som en sejl, hvis vinden tager i det. Skal det hænge i hele loftet?” spørger Bill Mortensen og refererer til stofstykkerne, der er blevet fastgjort i loftet.

Dorte Jensenius og Bill Mortensen på rundering. Foto: Arthur Cammelbeeck.

Ansvarspersonen nikker og forsikrer om, at der er taget højde for sikkerheden i madboderne. Dorte Jensenius og Bill Mortensen fortsætter formiddagsrunderingen på indre plads, på mission for at gøre Roskilde Festival så sikker som muligt for de frivillige, der bygger festivalen op, og alle andre deltagere.

Idéer eller spørgsmål?

Hvis du vil i kontakt med Team Arbejdsmiljø, kan du kontakte dem året rundt på arbejdsmiljo @ roskilde-festival.dk.

Foto: Arthur Cammelbeeck.

Skriv en kommentar