Roskilde Festival støtter de unge stemmer fra Mjølnerparken med donation på 150.000 kr. til Finn Nørgaard Foreningen. Pengene skal hjælpe unge til at tage styring over manuskriptet for deres eget liv.

Donationspengene, som Finn Nørgaard Foreningen modtog fra Roskilde Festival 2018, er øremærket foreningens projekt Zoom Circle, som er et dialogprojekt, hvor unge får konkrete værktøjer til at arbejde kunstnerisk med filmproduktion, formidling og storytelling. Formålet er at unge bliver tilbudt at tage manuskriptet for deres eget liv i egen hånd og skabe nye billeder af hinandens virkelighed.

Unge tager fortælling i egen hånd

Foreningen modtager donationen, fordi de arbejder lokalt forankret med et fokus på at styrke unge fra socialt udsatte områder og modarbejder de fundamentalistiske religiøse og kriminelle miljøer med fællesskaber, der styrker de unge i deres identitet, meningsdannelse, evne til at skabe sunde venskaber og giver dem redskaber, der gør dem robuste og aktuelle samfundsspillere.

”De unge må ikke blive ofre for andres fortælling om livet i udsatte boligområder. De skulle ikke fanges i en offerbevidsthed, men derimod hjælpes til handling og en anerkendelse, at de selv kan gøre noget. Pointen med projektet er jo også, at de faktisk bliver dygtige til at producere film, dygtige til at formidle og de bliver mere robuste,” siger Pia Toftdal, projektchef på Zoom Circle.

Foto: Finn Nørgaard Foreningen

Finn troede på de unge

Filmfotografen og filmpædagogen Finn Nørgaard blev myrdet af Omar Abdel Hamid El-Hussein, der den 15. februar 2015 begik et attentat på Krudttønden, hvor Nørgaard var til stede.

Finn troede på de unge. Som filmfotograf og -pædagog arbejdede han for at give udsatte unge mulighed for selv at fortælle deres egne historier i filmformat. Derfor var det også indlysende for Finn Nørgaard Foreningens stiftere, at den indsats, der skulle føre Finns arbejde videre, skulle tage sin begyndelse i Mjølnerparken, hvor hans attentatmand kom fra.

”Ideen til foreningen opstod, fordi det aldrig havde været mere nødvendigt for os at ville forstå det, vi alle blev så bange for. Frygten gik fra at være ord i mediebilledet til at være en virkelighed, vi alle oplevede. Vi havde brug for en mere nuanceret fortælling, og vi havde brug for at gøre noget, der forhindrede medierne i at gøre alle unge fra Mjølnerparken til syndebukke. Vi arbejder med håb og budskabet om, at der er noget, vi kan blive klogere på.” siger Pia Toftdal, projektchef på Zoom Circle.

Foto: Finn Nørgård Foreningen

Unge stemmer styrer selv

I ugerne efter Finns Nørgaards død mødtes hans venner for at starte en forening, der skulle fortsætte arbejdet med de udsatte unges ret til selv at sætte stemme på det liv, de lever. I dag arbejder Finn Nørgaard Foreningen for at lære unge fra områder, der undertiden beskrives som ghettoer, filmhåndværket: Det at udtrykke sig gennem kunstværket og om at aktivt skabe en anden vej for sig selv.

De unge designer selv hele processen og udfører selv alle opgaver lige fra ide til manuskript til optagelser og filmredigering. Derfor er en del af pengene også gået til at producere en metodehåndbog, hvori de unge finder inspiration og metodiske eksempler.

Pia Toftdal fortæller om baggrunden for Finn Nørgaard Foreningens arbejde:

”Når systemet mister troen på hele boligområder, opstår der tabuer og stigmatiserende fordomme, der giver familier en fælles oplevelse af fx ikke at blive mødt. Det resulterer i, at de isolerer sig og at unge efterlades til selv at navigere mellem, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Vores arbejde består blandt andet også i at hjælpe familier ud af isolation og være en støtte for dem omkring de unge. ”

Modstandsdygtigt mod i Mjølnerparken

Finn Nørgaard Foreningen arbejder langsigtet med et ønske om at skabe jobs og støtte dygtige og professionelle unge. Mange af de unge oplever at skulle lyve omkring deres adresse i Mjølnerpakken, når de søger job:

”De – og vi – vil ikke finde sig i at skulle høre historien om noget, de ikke kan se sig selv i. Autenticiteten er der, og de udlever den med et modstandsdygtigt mod. De tager deres egen historie i egen hånd, og fortæller om et boligområde fyldt med fællesskab, leg i gårdhaverne, nabovenskaber og dygtige unge, der går i skole og har studiejobs.”

En Zoom produktion: Shadia, Berfin og Nimo undersøger egnes og andres fordomme i et todelt program.

Og netop arbejdet med at tage “egen fortælling i egen hånd” er Finn Nørgaard Foreningens løbende mission. Det er arbejdet for frihed og retten til at (be)stemme over sit eget liv:

”Vi havde brug for at fortsætte det Finn gjorde; han aktiverede de unge, han gav dem konkrete værktøjer til at vælge kriminaliteten fra. Han arbejdede for aktivt at give de unge friheden og retten til selv at sætte stemme på det liv, de lever” fortæller Pia Toftdal.

Med projekt Zoom Circle sætter unge fra Mjølnerparken, Tingbjerg og Urbanplanen nu levende billeder på deres liv – i Finn Nørgaards ånd, og økonomisk bakket op af Fonden Roskilde Festival.

Læs mere om foreningen her eller find dem på Facebook.

Skriv en kommentar