Sidste år gik Roskilde Festival i dialog med festivaldeltagerne om krænkende adfærd. I 2019 inviterer festivalen også til dialog om, hvordan det påvirker andre, når vi smider affald og larmer.

Foto: Marie Munkner

»Hey, det’ jo Roskilde,« er et udbrud, man ofte støder på, når man bevæger sig rundt på Roskilde Festivals lejlighedsvis støvede, lejlighedsvis mudrede campingplads.

Udbruddet kommer som regel i kølvandet på, at en festivaldeltager har sagt eller gjort noget, der har overtrådt en anden festivaldeltagers grænser.

Med adfærdsindsatsen Orange Together forsøger festivalen ikke desto mindre at sende et tydeligt budskab om, at festivalens frirum ikke skal være en fribillet til at opføre sig respektløst over for andre.

Dialog flytter holdninger

Første version af Orange Together blev rullet ud sidste år, og her var grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser det helt store fokus.

Kampagnen blev ført ud i festivallivet i tæt samarbejde med nogle af Danmarks fremmeste NGO’er, når det kommer til arbejdet med seksualitet, køn og krænkelser: Sex & Samfund, Amnesty International, Askovfonden, DareGender, Everyday Sexism Project og Dansk Kvindesamfund.

Et af hovedelementerne i kampagnen var opsøgende dialogarbejde. Frivillige fra de seks partnerorganisationer indtog det meste af campingområdet med et dilemmakortspil, der er særligt udviklet til at understøtte samtaler om gråzoner, de fleste unge kender fra deres hverdag.

På Roskilde Festival 2018 startede Orange Together med et dilemmaspil samtalen om festivaladfærd på camping. Foto: Marie Munkner

Ifølge Karen Andersen, der er projektleder for Orange Together, er det opsøgende dialogarbejde helt centralt for at kunne lave kulturændringer.

»Det er den tætte dialog, der gør, at vi kan flytte folks holdninger. Det ser ud til at være tendensen i vores arbejde fra sidste år. Det er ikke nok at uddele pamfletter. Vi skal have samtaler i gang, hvis det skal ind under huden på folk,« forklarer hun.

Meldingen fra partnerorganisationerne er, at dilemmakortspillet har fået sat nogle vigtige samtaler i gang rundt omkring i campingstolene.

»De organisationer, vi samarbejder med, har alle den fornemmelse, at tonen er blevet bedre, og at det har gjort folk mere observante, når vi har sat fokus på emnet,« forklarer Karen Andersen.

Dilemmaspil på Roskilde Festival 2018. Foto: Marie Munkner

Kortspillet vender tilbage i år med få justeringer, men med samme koncept: Dilemmaerne skal bruges til at sætte gang i samtaler, dialog og refleksion. I år arbejder festivalen mere målrettet på at kunne måle de konkrete effekter, dialogarbejdet har.

Fokus på krænkelser, larm og affald

Tilfredshedsundersøgelser fra de seneste års festivaler har vist, at en betragtelig del af festivaldeltagerne føler sig generet af støjniveauet på campingpladsen.
Heller ikke overraskende oplever festivalen store udfordringer med affald. Det er især på campingområdet, skraldemængderne hober sig op, selvom der de seneste år er kommet flere ’rene’ arealer såsom Clean Out Loud og Silent & Clean.

Derfor vil festivalens adfærdsarbejde i år også skubbe til deltagernes holdninger til affald og støj – eller i hvert fald sætte gang i dialogen om, hvordan man forbruger og fester.

Der er ikke planer om at udvikle et kortspil om hverken lyd eller affald, men til gengæld skal festivalværterne, som er dem, du møder overalt på pladsen, og som tidligere blev kaldt servicevagter, klædes bedre på til at gå i dialog om de udfordringer, der opstår på pladsen, hvad angår skrald og lyd. Inddragelsen af værterne er stadig på forsøgsbasis, oplyser Karen Andersen, men på sigt kan kampagnearbejde blive en mere fast del af det at iklæde sig den orange vest.

Det ultimative frirum – eller hvad?

Roskilde Festival bliver ofte betegnet som det ultimative frirum. Så hvorfor skal festivalen overhovedet blande sig i, hvad man smider ud, hvor høj musik man hører, og hvordan man taler til hende fra nabolejren med den korte nederdel?

Festivalen afviser, at adfærdskampagnen på nogen måde er en indskrænkelse af festivaldeltagernes frihed.

»Vi er ikke ude med en løftet pegefinger, men vi har en appel om respekt for fællesskabet. Roskilde Festival har en filosofi om at gøre en forskel i fællesskab for fællesskabet og skabe positiv forandring i verden. Og det handler både om at være en god nabo og respektere omverdenen som helhed ved at passe godt på miljøet,« påpeger Karen Andersen.

Orange Together-kodekset

Respektér frirummet

Du er medskaber af den enestående orange stemning. Det minder om en drøm, men det er virkelighed, og det findes ingen andre steder i verden. Nyd friheden, glem hverdagen, udforsk grænserne og værn om fællesskabet.

Respektér hinanden

Du møder mennesker med andre værdier og normer end dig selv. Uanset hvem du møder på din vej, så vis din respekt for dem og deres grænser.

Respektér miljøet

Sammen passer vi på verden. Så efterlad festivalbyen lige så ren som du og din lejr fandt den. Sortér dit affald og tag dit campingudstyr med hjem. For ellers ender det som miljøskadeligt affald.

Denne artikel har tidligere været bragt i Orange Press forårsudgaven, maj 2019.

Skriv en kommentar