Efter 8 år med Steen Jørgensen som formand for Foreningen Roskilde Festival gives formandsstafetten nu videre. RoskildeNyt tegner et portræt af den festival og forening, som nu er overdraget til et nyt formandskab.

Den 4. april 2019 mødtes medlemmerne af Foreningen Roskilde Festival til den årlige generalforsamling, hvor valget af to bestyrelsesmedlemmer stod højt på dagsordenen. Da stemmerne var talt op, stod det klart, at Steen Jørgensen, der indtil da havde stået i spidsen for bestyrelsen siden 2011, ikke opnåede genvalg.

Læs også: Nye vinde blæser i Roskilde Festival: Reportagen om den dag formanden måtte gå af

Der er sket meget med vores festival i de år, hvor Steen Jørgensen og Hanne Bak Lumholt har været henholdsvis formand og næstformand for Foreningen Roskilde Festival.

RoskildeNyt har bedt Steen Jørgensen og Hanne Bak Lumholt om at beskrive kendetegnene ved den festival, de nu giver videre til det nye formandskab.

En forening med vokseværk

Foreningen Roskilde Festival arrangerer begivenheden Roskilde Festival. Det er altså foreningens medlemmer, der udpeger den bestyrelse, der lægger kursen for Roskilde Festival. Steen Jørgensen og Hanne Bak Lumholt glæder sig begge ved, at mange flere er blevet en del af foreningen i de senere år.

”Vi har fået øget kendskabet til vores forening og har øget medlemstallet gevaldigt de seneste år. Ca. 1.800 foreningsmedlemmer ønsker via foreningen at være en del af det fællesskab, som primært er baseret på den festival, vi skaber sammen”, siger Hanne Bak Lumholt og fortsætter:

”Det betyder, at endnu flere er med til bestemme, i hvilken retning Roskilde Festival skal bevæge sig og hvilke organisationer og projekter, overskuddet fra vores festival skal gå til”.

En festival, der tager ansvar for miljø og mennesker

”Roskilde Festival har udviklet sig i en mere bæredygtig retning i de senere år. Vores campingområder med grønne dagsordner vokser stødt år efter år. Vi har skruet op for økologien og kravene til udbuddet af mad- og drikkevarer på festivalpladsen. Det viser, at vi er et fællesskab, der insisterer på at sætte et så lille miljømæssigt aftryk på vores omverden som muligt – og at vi går forrest for at gøre det”, siger Hanne Bak Lumholt.

Vidste du, at 90% af indkøbte råvarer i boder og kantiner i 2018 var økologiske? FOTO: EMIL LYDERS

Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet. Det handler om at skabe social bæredygtighed i det samfund, vi er en del af.

”Vi er hele tiden optaget af, hvordan vi skaber størst effekt af de overskud, der skabes fra festivalen – både direkte i festivalregi og via de mange foreninger og samarbejdspartnere. Vi har i dag en donationsstrategi, hvor vi udvælger særlige temaer og giver donationer både lokalt, nationalt og internationalt bl.a. via parter, der kan skabe ringe i vandet. Vi arbejder på i endnu højere grad at inddrage foreningen og de frivillige i at pege på organisationer, der understøtter børn og unge og fællesskaber”, siger Hanne Bak Lumholt.

Et spirende frivilligt fundament

Frivillighed er en del af Roskilde Festivals DNA – og det spiller måske endda en større rolle i dag, end det har gjort tidligere.

”Frivillige spiller en større rolle end før i tiden. Alle 30.000 frivillige er vigtige og centrale i det samlede puslespil og tandhjul, der skal sikre, at festivalens deltagere får en fantastisk festivaloplevelse”, siger Steen Jørgensen og fortsætter:

”Gruppen af frivillige, der investerer deres dyrebare tid i at lave festival hele året rundt, er også vokset markant i løbet af de seneste otte år – fra ca. 100 til omkring 2.000. Det vidner om et enormt engagement”.

Glade frivillige i Volunteers’ Village. FOTO: NICOLAI HEGELUND VILHELMSEN

Samarbejdet mellem Roskilde Festival og de mange foreninger, der løser en opgave i forbindelse med afvikling, er styrket gevaldigt i de senere år. Det er noget, som Hanne Bak Lumholt er særligt stolt over:

”Vi har arbejdet målrettet med at mindske skellenemellem festivalens egne frivillige og de mange frivillige, der lægger deres indsats gennem en forening. En af de nyeste tiltag er, at Volunteer Camping, vores særlige campingløsning for frivillige, i år er blevet gratis for alle frivillige. Det har længe været et ønske, og det er noget, vi er særligt glade for, er blevet en realitet”.

Formandskabet er landet i sikre hænder

Steen Jørgensen og Hanne Bak Lumholt er helt trygge ved at overlade stafetten til det nye formandskab.

”I bestyrelsen har vi i en årrække systematisk drøftet festivalens udvikling og vilkår, og hvad det betyder for de kompetencer, vi har brug for i bestyrelserne, når der både skal sikres kontinuitet og fornyelse. Det har også været en del af bestyrelsens – og særligt formandskabets opgave – at sikre, at der var nye bestyrelsesmedlemmer klar til at overtage formandskabet i bestyrelsen. Det er lykkedes, og det er vi som afgående formandskab da ret stolte af”, fortæller Hanne Bak Lumholt.

Lars Frelle-Petersen overtager formandsposten efter Steen Jørgensen, der har været formand for foreningen siden 2010. Marianne Ifversen er udpeget som ny næstformand, som led i ønsket om at sikre at formandskabet fortsat besidder både ledelseskompetencer og et omfattende kendskab til kultur- og festivalbranchen. Om det nye formandskab fortæller Lars Frelle-Petersen:

”Jeg er rigtig glad for, at Marianne Ifversen er udpeget som min næstformand. Marianne og jeg supplerer hinanden godt. Vi har begge lang erfaring som frivillige på festivalen, og mens Marianne har et omfattende kendskab til musikbranchen, har jeg arbejdet med ledelse i en længere årrække. Sammen med resten af bestyrelsen skal vi fortsætte arbejdet med at udvikle en enestående festival, der aldrig må stå stille”, fortæller den nye formand og fortsætter:

”Jeg er meget bevidst om, at festivalen igennem snart 50 år har betydet rigtig meget for mange mennesker, for Roskilde by og ikke mindst for de mange frivillige, der gennem deres store indsats, har gjort det hele muligt. Det skal festivalen fortsætte med at gøre. Jeg vil også gerne takke Steen Jørgensen og Hanne Lumholt, det tidligere formandskab, der overdrager en festival og en forening i storform”.

Læs også: Lars Frelle-Petersen er ny bestyrelsesformand i Foreningen Roskilde Festival

Du vil fortsat se meget mere til Steen Jørgensen og Hanne Bak Lumholt i Roskilde Festival-regi. Steen sidder i bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival, mens Hanne fortsat er at finde i bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival.

Skriv en kommentar