Den 8. april konstituerede bestyrelsen sig på det første bestyrelsesmøde efter Foreningen Roskilde Festivals generalforsamling, der blev afholdt 4. april. På det konstituerende møde valgte bestyrelsen Lars Frelle-Petersen som ny formand.

Lars Frelle-Petersens historie med Roskilde Festival går efterhånden langt tilbage. Han var første gang frivillig på Roskilde Festival i 1991 og var leder af Orange Scene gennem flere år i 1990’erne. I de senere år har han været frivillig ved Gloria-scenen og i Backstage Village. Han blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i 2018, og efter bestyrelsesmøde den 8. april er han valgt som ny bestyrelsesformand i Foreningen Roskilde Festival.

En formand med digitalt fokus

Til daglig er Lars Frelle-Petersen direktør i Dansk Industri med ansvaret for digital udvikling i samfundet og i virksomheder. Inden da var han direktør for offentlig innovation i Finansministeriet og gennem en årrække direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Lars Frelle-Petersen blev medlem af bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival i 2018. Han kan med sine ledelseserfaringer og erfaringer med digital omstilling fra den offentlige og private sektor bringe en masse input til bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival, nu også, som formand.

Læs mere om, hvad Lars Frelle-Petersen gik til valg på i 2018 her, og om forholdet til Roskilde Festival i et portræt af ham fra 2016 her.

Lars Frelle-Petersen foran den lille scene, han på et tidspunkt var ansvarlig for at opbygge.
Foto: Private fotos

Nyt formandskab

Lars Frelle-Petersen overtager formandsposten efter Steen Jørgensen, der har været formand for foreningen siden 2010.

Marianne Ifversen er udpeget som ny næstformand, som led i ønsket om at sikre at formandskabet fortsat besidder både ledelseskompetencer og et omfattende kendskab til kultur- og festivalbranchen.

Hanne Bak Lumholt, den hidtidige næstformand, har ønsket, at der udpeges et nyt formandskab, som led i den løbende fornyelsesproces i festivalen. Hanne bliver i bestyrelsen og vil være med til at sikre kontinuiteten.

Om det nye formandskab og bestyrelsens sammensætning fortæller Lars Frelle-Petersen:

Jeg er glad og stolt over den tillid som de øvrige bestyrelsesmedlemmer har vist mig. Og jeg er rigtig glad for, at Marianne Ifversen er udpeget som min næstformand. Marianne og jeg supplerer hinanden godt. Vi har begge lang erfaring som frivillige på festivalen, og mens Marianne har et omfattende kendskab til musikbranchen, har jeg arbejdet med ledelse i en længere årrække. Sammen med resten af bestyrelsen skal vi fortsætte arbejdet med at udvikle en enestående festival, der aldrig må stå stille”, fortæller den nye formand og fortsætter:

”Jeg er meget bevidst om, at festivalen igennem snart 50 år har betydet rigtig meget for mange mennesker, for Roskilde by og ikke mindst for de mange frivillige, der gennem deres store indsats, har gjort det hele muligt. Det skal festivalen fortsætte med at gøre. Jeg vil også gerne takke Steen Jørgensen og Hanne Lumholt, det tidligere formandskab, der overdrager en festival og en forening i storform”.

En relevant festival – nu og i fremtiden

Som formand for Foreningen Roskilde Festival skal Lars Frelle-Petersen lede bestyrelsens arbejde. Dette indbefatter varetagelsen af den overordnede strategiske ledelse af festivalen, opfølgning på udviklingen samt uddeling af festivalens årlige overskud i overensstemmelse med foreningens almennyttige formål.

Målet er at skabe en festival i 2019, der er relevant for deltagerne, men i lige så høj grad at sikre, at festivalen også i fremtiden tør være nytænkende og kan sætte dagsordenen:

”I tæt samspil med direktionen og bestyrelsen bliver min vigtigste opgave at sikre festivalens succesfulde udvikling, så den fortsat er relevant, vedkommende og dagsordenssættende de næste 50 år”, siger den nye formand Lars Frelle-Petersen.

Bestyrelsen anno 2019

Udover at formandsposten videredrages, er der sket ændringer i sammensætningen af medlemmer i bestyrelsen. Til generalforsamlingen blev det besluttet, at Marianne Ifversen fortsætter i bestyrelsen, og at Thomas Windfeldt Arnø tiltræder som nyt medlem.

Både Thomas Windfeldt Arnø og Marianne Ifversen er valgt af foreningens medlemmer for treårige perioder. Derudover er Pernille Drost, tidligere medlem af bestyrelsen, blevet udpeget af bestyrelsen som supplerende medlem.

Læs, hvad Thomas Arnø Windfeldt gik til valg på her, og hvad Marianne Ifversen gik til valg på her.

Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer:

Lars Frelle-Petersen (formand)
Marianne Ifversen (næstformand)
Hanne Bak Lumholt
Michael Røscher
Gry Dahl-Jensen
Thomas Windfeldt Arnø
Pernille Drost

Vil du være medlem af foreningen?

Som medlem af Foreningen Roskilde Festival er du en del af et fællesskab, skabt af og for frivillige på Roskilde Festival. Som medlem har du en stemme i fremtidens Roskilde Festival. Du kan stille op til bestyrelsen, du kan stemme ved generalforsamlingen, du kan få indflydelse på donationsarbejdet, blive klogere på Foreningens arbejde og bidrage med idéer til, hvor Foreningen og derved Roskilde Festival skal bevæge sig hen.

Læs mere om foreningens arbejde i Årsskriftet 2018 her.

Hvis du endnu ikke er medlem af Foreningen Roskilde Festival, kan du melde dig ind via din profil på People. Bliv medlem af foreningen her.

Skriv en kommentar