RoskildeNyt har talt med Steen Jørgensen, der stiller op til bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival.

Steen Jørgensen er til daglig direktør for spillestedet VEGA, og har derudover mange års erfaringer i musikbranchen – både den nationale og internationale. Siden 2008 har Steen været bestyrelsesmedlem i Foreningen Roskilde Festival, og han ønsker fortsat, med sin brancheindsigt og ledelseserfaring, at bidrage til bestyrelsens opgaveløsning.


Kend din kandidat

Der er lagt op til vaskeægte valggyser den 4. april 2019, når der er generalforsamling i Foreningen Roskilde Festival. Der er to pladser i bestyrelsen på valg. RoskildeNyt har taget en snak med kandidaterne, så du er klar, når krydset skal sættes.


Kan du fortælle lidt om dig selv?
Jeg hedder Steen Jørgensen, og i det private har jeg i snart 30 år arbejdet i og for musikken, både som leder af fondsdrevne musik- og kulturhuse og via en række tillidshverv i dansk og internationalt musikliv. Aktuelt arbejder jeg som direktør på spillestedet VEGA på Vesterbro – og slår græs i Frederiksværk.

Hvorfor genopstiller du til bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival?
Jeg stiller op til en ny valgperiode, fordi jeg med min brancheindsigt, min ledelseserfaring og mit indblik i både Roskilde Festivals, såvel som bestyrelsesopgavens, anatomi mener, at jeg fortsat kan bidrage til bestyrelsens opgaveløsning – ligesom jeg fortsat gerne forpligter mig i forhold til medlemmernes drivkraft og engagement, vores omverdens dynamik og legitime krav, og vores deltageres drømme og forventninger.

Hvornår var dit første møde med Roskilde Festival, og hvordan har du været en del af festivalen siden?
Jeg besøgte som gæst første gang Roskilde Festival i 1972, og har hængt på siden, kun afbrudt af et par familieforøgelser i 80’erne og et altædende arbejdsliv på Bornholm midt i 90’erne. Jeg kom tæt på festivalens ledelse i midten af 1990’erne, via en bestyrelsespost i hedengangne Venuefonden – som arrangerede en landsdækkende spillestedsfestival igennem 10 år. Herefter, i 2001, blev jeg opfordret til at indtræde i festivalledelsen som frivillig, og har hængt på siden. De første år i festivalledelsen, bl.a. som ledelsesrepræsentant for Adgangs- og Handelssystemerne, og siden 2008 som bestyrelsesmedlem. I samme periode har jeg fungeret som Afviklingsleder på Beredskabskontoret i 11-12 år.

Hvor længe har du været medlem af foreningen, og hvor længe har du været frivillig?
Medlem siden 2003, frivillig fra 2001.

“At opleve Roskilde Festival sætte mærke i verden af i dag, vidner om både stærke visioner, rettidighed og et dynamisk handlingsberedskab i hele vores organisation”

Hvad er du mest stolt over at have bidraget med i din tid i bestyrelsen?
Først og fremmest er jeg stolt over, overhovedet at have opnået muligheden for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Dette årtusinde har til nu repræsenteret en rivende udvikling i festivalhistorien – omfattende og tunge udfordringer på vores egen bane, store forandringer i livemusikken og festivalbranchen både hjemme og ude, den digitaliserede sameksistens osv, osv. At opleve Roskilde Festival sætte mærke i verden af i dag, vidner om både stærke visioner, rettidighed og et dynamisk handlingsberedskab i hele vores organisation. At bidrage her er med stolthed.

Hvad, mener du, er foreningens vigtigste formål?
Foreningen Roskilde Festival er en almennyttig forening, som via hovedbegivenheden Roskilde Festival og omsætningen af foreningens formålsparagraf, skal være til gavn for ungdommen og omverdenen i det hele taget. At gøre en forskel!

Hvorfor bør medlemmerne stemme på dig?
I min tid som frivillig på Roskilde Festival har jeg beskæftiget mig indgående med den hele, komplekse maskine, vi ruller rundt med. Jeg mener selv, det er vigtigt at bestyrelsen også forstår og repræsenterer et nuanceret helhedssyn – helt nødvendigt for den afvejning som altid er grundlaget for enhver nødvendig beslutning. Og jeg vil fortsat gøre mig umage!

Hvordan vil du gøre Foreningen mere synlig for de frivillige?
Den flotte udvikling i foreningens medlemstal de sidste par år, peger både på synlighed, men også på en stigende interesse for at være med. En interesse som også fremover vil forpligte bestyrelsen i dens indsats. Og vi vil fortsat fokusere på omfavnelsen af det samlede frivillige-landskab, de foreningsfrivillige såvel som de mange frivillige blandt de almennyttige foreninger, som bidrager til festivalens gennemførelse og udvikling.

“vi skal altid være dygtige til at gribe frivilligheden an på nye måder – i overenSstemmelse med virkeligheder, hvor tid bliver en mangelvare og personligt engagement stærkt efterspurgt”

Hvad, mener du, er festivalens største udfordring lige nu?
Den frivillige uegennyttige indsats er Roskilde Festivals største aktiv, så både nu og i fremtiden blinker en nødvendig fastholdelsesdagsorden. Frivilligheden udvikler sig i takt med verden omkring os, og vi skal altid være dygtige til at gribe frivilligheden an på nye måder – i overensstemmelse med virkeligheder, hvor tid bliver en mangelvare og personligt engagement stærkt efterspurgt.

Hvad er din bedste Roskilde Festival-anekdote?
Der vil naturligvis være mange at tage af, men festivalen i 1978 har altid for mig blinket som helt speciel. Ud over premieren på Orange Scene i dette år, var koncerten med Bob Marley & The Wailers for mig og på det tidspunkt en ud-af-kroppen-lykkerus. Jeg er én af dem, som fortsat insisterer på, at jorden gyngede med lige dér d. 1.7.1978.

Hvis du havde et valgslogan – hvordan ville det så lyde?
Sådan et har jeg ikke – men hva’ med ”Roskilde Først!”

Bonusspørgsmål: Hvis du skulle booke en artist til årets festival – hvem skulle det så være?
Jeg er egentlig glad for, at det ikke er en af mine opgaver at booke bands til Roskilde Festival, men spurgt så direkte, så har jeg i adskillige år syntes, at det ville være forløsende i mange retninger at opleve Pearl Jam på Roskilde, igen. Næppe et band med den største kunstneriske aktualitet i dag, men alligevel.

Skriv en kommentar