Divisionerne mødtes lørdag d. 26. januar for at skyde dette års allerførste plandag i gang. Under den første af de tre plandage var emner som jubilæumsår, den historiske akse og pladsudnyttelse på dagsordenen.  

Alma Marie Risby

På årets første plandag blev det til en gennemgang af planer og visioner med fokus på især områdeplanlægning, både på kort og lang sigt. Som det ser ud nu, kan vi fortsat forvente store ændringer på festivalpladsen. Den kommende omrokering af scener på Roskilde Festival vil komme til at skubbe til hele pladsen – og puslespillet begynder så småt at falde på plads. Her fik de fremmødte nemlig et indblik i flere konkrete pladsplaner – og vi har opsnappet dem til dig, så du ikke behøver at spørge dig frem.

Handelsstrøg bliver til en ø-række 

Med de nye pladsmuligheder som scenerokeringen giver, skal handelsstrøget optimeres. I stedet for en sti af boder igennem festivalpladsen, som vi har set de senere år, forsøger man nu med handels-”øer”. Handelsområdet igennem festivalpladsen med det internationalt klingende navn ”Central Park” skal bestå af en række mindre samlinger af boder, stande og butikker. De skal samles så de appellerer 360 grader – deraf navnet handelsøer. Formålet med handelsøerne vil være at tage områderne i brug på en ny måde og skabe flere rum frem for kun at have ét strøg.

Stisystemer og jubilæumsplaner 

Scenerokeringerne medfører en lang række pladsændringer. For at festivalgæsterne kan komme afsted på nye veje på campingarealerne, vil man justere stisystemerne. I stedet for de nuværende firkantede arealer til telte vil man vinkle dem forskelligt, så det nærmere lægger sig opad at være parallelogrammer.

Divisionschef Bertel Baagøe fortæller om de nye planer for pladsen i 2019. Foto: Hans-Jacob Philipp

Stisystemerne på festivalpladsen vil heller ikke blive gået uberørt forbi. Roskilde festival har en historisk akse. Det er den sti, som starter på festivalpladsen og tager en – hvis man går langt nok – til Roskilde domkirke. Frem mod jubilæumsåret i 2020 påtænker man at fremhæve den for at lægge fokus på dette historiske år. I rumgruppen kigger man ikke blot på planerne frem mod jubilæumsåret, der er også mere langsigtede ideer på tegnebrættet.

På grund af blandt andet grusgrave, som måske skal graves op inden for en overskuelig årrække, er man nødt til at kigge på en infrastruktur på længere sigt. Det betyder blandt andet at man overvejer at åbne områder op ved at flytte scener, som vi ser det i år og dreje en del af pladsen mod nord. På den måde bliver der åbnet op for områder som tidligere har været lukket for publikum og de grønne arealer kan tages i brug på ny.

Ny kunstscene 

Imod den kommende festival håber man på at kunne udbygge med nye ideer til kunst og performances. Konkret skal det gøres ved hjælp af en ny kunst- og performance scene i domeform. Her skal kreative installationer danne ramme for nye muligheder for kunst på Roskilde Festival. Det nye kunstprojekt er fortsat i udviklingsfasen, men med beskrivende ord om udstillingerne som motionscykler og gynækologstole, kan vi kun glæde os til at se hvad kunstscenen kommer til at byde. 

Kun den første af tre plandage er afviklet. Flere ideer, visioner og strategier vil blive fremlagt senere på året. Der er altså stadig rig mulighed for at få et indblik i en møderække, som på bedste vis giver en insider ide om de helt store tanker for festivalens planlægning.  

Skriv en kommentar