Der er indført nye regler for unge frivillige mellem 15 og 17 år på Roskilde Festival til gavn for alle – særligt de unge selv og frivillige foreninger.

Nu kan du uden dårlig samvittighed lange burgere over disken i Kristinedal, selvom du ikke er fyldt 18 år.

“Efter de gamle regler måtte unge mellem 15-17 år ikke have publikumskontakt. Så selvom man arbejdede i Kvickly eller stod i en kiosk til dagligt, så kunne man ikke få lov at sidde ved kassen i Kvickly ude på campingpladsen eller stå i en madbod på Roskilde Festival. Og det virkede lidt underligt,” fortæller Hans Christian Nielsen, der er divisionschef i Organisation og Kultur.

Han er en af dem, der har været med til at beslutte, at de gamle regler trængte til overhaling. Det er sket efter dialog med foreningerne på Roskilde Festival, der havde et stort ønske om at få en større pulje frivillige at rekruttere fra, hvilket fremover bliver muligt.

Totalt forældet

Det hele kom egentlig lidt skidt fra start. Som et led i evalueringen af sidste års festival opdagede man, at der var langt flere unge foreningsfrivillige end forventet. Og måske også flere end muligt i forhold til de gamle regler.

“Det virkede lidt underligt, at vi var villige til at sælge billetter til unge over 15 år, men at vi ikke rigtigt var villige til at invitere dem ind i vores fællesskab af frivillige.”

“Det spørgsmål tog jeg med til dialogudvalget med foreninger med to formål. Dels for at sige, at vi altså ville komme til at håndhæve reglerne, men også fordi vi var nysgerrige på, hvorfor de i givet fald ikke blev overholdt”, fortæller Hans Christian Nielsen, og fortsætter:

“I dialogen viste det sig faktisk, at vores regelsæt var totalt forældet, og meget strammere end nødvendigt i forhold til arbejdsmiljøloven”.

Der var med andre ord intet lovmæssigt argument for, at en ung mand på 16 år ikke skulle have lov til smække et toast sammen i Hjaltes Toast eller betjene et kasseapparat i Spaghetti 50.

“Det virkede lidt underligt, at vi var villige til at sælge billetter til unge over 15 år, men at vi ikke rigtigt var villige til at invitere dem ind i vores fællesskab af frivillige.”

En udstrakt hånd til foreningslivet

René Reckweg er en af de foreningsfrivillige, der har presset på for en ændring af reglerne. Til daglig er han politimand, men på Roskilde Festival er han aktivitetsansvarlig for madboden Time Out, der køres af håndboldklubben Roskilde Håndbold.

“Jeg er altid imponeret over, hvor meget ansvar de unge mennesker viser. “

Her har man i mange år kørt med en dispensation for at inkludere flere unge frivillige. Det har René Reckweg nemlig god erfaring med.

“Jeg er altid imponeret over, hvor meget ansvar de unge mennesker viser. Og når vi er ude på festivalen for at lave penge til de unge i håndboldklubben, så skal de have lov at være en del af det. Så lærer de, at klubprivilegierne ikke vokser på træerne. Og vi får dem engageret i den fællesskabsfølelse, der er så vigtig for en foreningen”, siger René Reckweg, der har været frivillig på festivalen siden begyndelsen af det nye årtusinde.

Time Out er boden, hvor du kan få burgere og fish and chips. Foto: Egil Egilsson

René Reckweg mener ikke, at man løber en risiko ved at lempe lidt på reglerne, så længe der er en vis balance mellem antallet af unge og voksne.

“Man skal selvfølgelig også passe på, at man ikke kun kører en bod med 15-17-årige.”

Særligt fokus på foreningerne

For andre foreninger kan Roskilde Festival også være en ekstra bonus ved at være medlem. Og det kan have betydning i forhold til medlemsskab i den lokale forening – måske særligt for de unge.

“Der er et stort ønske om flere unge i foreningerne. Ikke bare i forhold til rekruttering, men også fordi, danske foreninger mister mange medlemmer i den aldersgruppe, fordi de får andre interesser. Her kan det at lave Roskilde være en måde at holde på dem”, siger Hans Christian Nielsen, som mener, at Roskilde Festival har en forpligtelse til at hjælpe alle steder, hvor det er muligt.

“At hjælpe de mange foreninger der er med til at lave Roskilde Festival hvert år med at fastholde deres unge medlemmer, ligger meget fint i tråd med vores almennyttige formål. Og netop i disse år har vi særligt fokus på at styrke vores samarbejde med foreningerne.”

Det betyder de nye regler 

Helt konkret gør de nye regler, at det bliver lettere for unge mellem 15 og 17 år at finde en tjans på Roskilde Festival. Tidligere var det f.eks. ikke tilladt for en pige på 15 år at stå i bod, da al publikumskontakt var helt forbudt. Sådan er det ikke længere.

Dog gælder det stadig, at man skal være 18 år for at sælge spiritus og øl, ligesom man også stadig skal være over 18 år for at arbejde med sikkerhed som eksempelvis port- eller campingvagt. De nye regler kan du læse meget mere om på people lige her.

B

Skriv en kommentar