Af Alma Marie Risby, øverste foto af Kim Matthai Leland

Nye divisioner, større fokus på bæredygtighed og ikke mindst omrokering af to scener på festivalpladsen dannede rammerne for de mulige forandringer, der blev præsenteret på årets første fællesmøde frem mod Roskilde Festival 2019.

Når Roskilde Festival 2019 bliver skudt i gang til sommer, vil der være en række nye tiltag og ændringer. Onsdag den 7. november samledes divisionerne for at høre om visionen for RF19, og hvilke ændringer vi kan ses frem til. Vi har samlet en række af de nye strategiske indsatser og planlagte ændringer.

Alle ændringer blev præsenteret under årets overordnede vision, der varierede en anelse fra sidste år.

Roskilde festival skal være en grænsesøgende, kulturpolitisk manifestation, der sætter et bæredygtigt mærke i verden og går forrest for at gøre det.

Nye divisioner

I stedet for tidligere fem divisioner er der nu seks. Alle arbejder med forskellige opgaver mod et fælles mål – at løfte festivaloplevelsen.

I stedet for fem har vi nu seks divisioner – alle med nye navne. Foto: Rasmus Kongsgaard

De 6 nye divisioner er: 

Program

Byplan & Produktion 

Kommunikation 

Organisation & Kultur

Handel

Deltagere

Avalon flytter til Backstage Village

Den øjensynlig største afsløring på årets fællesmøde står Roskildes teaterscene for. Avalon flytter ind i Backstage Village. Flytningen er fortsat i afklaringsfasen, men planen er, at Avalon overtager det område, som nu kun kendes som Backstage Village. Hvad det vil betyde for Backstage village, og om det bliver den endelige placering af scenen, er endnu ukendt.

Scenen flyttes især for at tage nye områder i brug, hvor de naturlige omgivelser kan skabe smukke nye rammer for scenen. Avalons musikalske udtryk og fysiske design forbliver uændret. Stemningen vil stadig være tæt og nærværende og fungere som Roskilde Festivals musikalske teater.

Endnu et flytteprojekt på vej

Den ledige plads, som flytningen af Avalon efterlader, bliver indtaget af en anden scene. Den elektroniske scene Apollo rykker ind på pladsen. Heller ikke Apollo får nyt musikalsk udtryk, men der er andre ændringer at se frem til for denne scene. Der er nemlig planer om et nyt design.

Apollo flytter til området, hvor Avalon før stod for musikken. Foto: Mia Dernoff

Festivalen holder fast i Apollos image, men de fysiske rammer bliver ændret. Apollo stod først som en oppustelig orange konstruktion og blev senere beklædt med hvide plader. Scenen har flere lysenheder end Orange Scene og skaber et væld af sanseindtryk med de vilde effekter og kraftfulde scenelys. Her er der plads til store fester og oplevelser, og sådan vil det blive ved med at være.

Bæredygtighed

Dette års fokus på bæredygtighed spænder bredt. Det gælder især de tre kategorier miljø, social bæredygtighed og kulturel støtte. Internt i divisionerne arbejdes der over hele linjen. Der regnes, der tænkes og der brainstormes både i detaljen og med et bredt perspektiv.

Alt sammen vil det være med til at reducere Roskilde Festivals CO2-udslip.

Værtskabet udvikles

Alt fra affaldshåndtering til sanitet tilpasses præcist efter de forskellige områders behov og særlige profil. Det bliver ved hjælp af udviklet værtskab og dialog med publikum. Der arbejdes også i den forbindelse målrettet på at udbrede deltagerskabte initiativer på campingområderne.

Divisionen Kultur og Kommunikation er splittet op i divisionerne Organisation og Kultur og Kommunikation. Foto: Rasmus Kongsgaard

Styrket foreningssamarbejde

18.000 – det er det antal frivillige på Roskilde Festival, som arbejder for de 140 forskellige foreninger og handlende, og som hvert år er med til løfte festivalen. Via dialogudvalg med repræsentanter fra foreningerne og uddannelse af foreningsledere vil man gøre inklusionen for foreningerne synlig og nærværende. Både de frivillige i foreningerne og repræsentanterne skal gives et bedre indblik i deres betydning for helheden, og engagement hos frivillige og ledere styrkes.

Der arbejdes på højtryk hele tiden for at løfte festivaloplevelsen, og dette er derfor blot foreløbige planer for RF19. Meget kan altså stadig ændre sig. Du kan holde dig løbende opdateret på RoskildeNyt i takt med at planerne tager form.

Skriv en kommentar