Den polske NGO Smile Warsaw har været på studietur på årets festival. Besøget var en del af Roskilde Festivals strategiske arbejde med at tiltrække flere internationale frivillige.

Fotograf: Rasmus Kongsgaard

Uden frivillige ingen Roskilde Festival. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Festivalen engagerer årligt 31.000 frivillige; 11.000 fra Foreningen Roskilde Festival og 20.000 fra andre foreninger, virksomheder og organisationer. Det er dog kun omkring fem procent af de frivillige, som er internationale, men det tal skulle gerne blive højere i de kommende år.

”Det er en del af festivalens frivilligstrategi, fordi vi gerne vil have en frivilligsammensætning der afspejler vores publikumssammensætning.”Det fortæller Annette Jorn, programleder for kultur- og organisationsudvikling. Derfor har hun sammen med festivalens koordinator for internationale frivillige, Elin Witschas, sat gang i et pilotprojekt med den polske forening Smile Warsaw, som forhåbentlig kan være med til at bane vejen for samarbejder med udenlandske foreninger i de kommende år.

”Det er en ny tankegang at prøve at rekruttere frivillige i grupper,” fortæller Elin Witschas. ”Det kan måske være svært at overskue at komme herop alene som frivillig, men det er noget andet, hvis man kommer sammen med andre.”

En mere broget frivilligskare skal være med til at styrke mangfoldigheden og den kulturelle udveksling, og forhåbentlig også udbrede kendskabet til Roskilde Festival i udlandet. ”Vi er ikke helt så kendte, som vi måske går og tror,” siger Elin Witschas.

Besøg på Roskilde Festival imponerer

De første skridt mod et samarbejde med en international forening er i år blevet taget sammen med den polske NGO Smile Warsaw. De uddeler måltider til hjemløse i Warszawa og arbejder selv med mange internationale frivillige – 80 % af dem har en anden etnisk baggrund end polsk. Smile Warsaw havde i år sendt en repræsentant, Piotr Podworski, på studietur til Roskilde Festival. Det kan nemlig være svært at forestille sig, hvad festivalen er for en størrelse, og hvad det betyder at være frivillig, hvis man ikke har været der.

Da Roskilde Festival først kontaktede mig, var jeg i tvivl om, hvorvidt det ville være en god idé. Men efter én dag her er jeg fuldstændig overbevist. Nu er det kun et spørgsmål om logistik og økonomi, der afgør om vi deltager med frivillige fra Smile Warsaw næste år.

– Piotr Podworski, medstifter af smile warsaw

“Der er ikke samme frivilligkultur i Polen, fordi vi er en meget ung nation. Desuden er det også mest kirkebaserede organisationer, der anvender frivillig arbejdskraft,” fortæller Piotr Podworski.

Han var derfor også en anelse skeptisk forud for turen, men han har bestemt ikke har fortrudt, at han kom herop. “Da Roskilde Festival først kontaktede mig, var jeg i tvivl om, hvorvidt det ville være en god idé. Men efter én dag her er jeg fuldstændig overbevist. Nu er det kun et spørgsmål om logistik og økonomi, der afgør om vi deltager med frivillige fra Smile Warsaw næste år.”

Enestående frivilligånd

Festivallivet er ikke ukendt for Piotr Podworski, som blandt andet har været på Glastonbury, men han har ikke oplevet en frivilligånd som den man finder på Roskilde Festival. Elin Witschas fortæller, at der har været et ’officielt program’, hvor Piotr både har snakket med repræsentanter for festivalen og nogle af de forskellige foreninger som allerede er her.

”Men jeg har også opfordret ham til at udforske festivalpladsen på egen hånd og sendt ham ud i campingområdet, så han får alle aspekterne med,” siger hun.
Og det har været en positiv oplevelse. “Roskilde Festival lader til at være et trygt miljø for vores frivillige,” siger Piotr Podworski. ”Det er en mulighed for dem for at få udvidet deres horisont, både hvad angår frivilligkultur og kendskab til et andet europæisk land.”

Næste skridt er nu at finde ud af praktikken omkring et eventuelt samarbejde på næste års festival. Og hvis det lykkes, er det håbet, at Piotr Podworski og Smile Warsaw kan fungere som en slags ambassadør, så andre internationale foreninger kunne have lyst til at følge trop.

Lovmæssige benspænd

Før at det helt kan blive en realitet, er der dog nogle praktiske foranstaltninger som skal på plads. Først og fremmest er der elementer i den danske lovgivning som spænder ben for, at man kan arbejde som frivillig, når man kommer fra et ikke-EU land. Smile Warsaws frivillige kommer som nævnt fra mange andre lande end Polen, blandt andet er der en del indiske studerende, og det skal undersøges om det er muligt for dem at arbejde frivilligt i Danmark via deres polske studievisum.

Annette Jorn fortæller, at visumproblematikken er en stor udfordring, når det kommer til ikke EU-borgere. Der har i længere tid været et samarbejde mellem festivalen og DIS (Study Abroad in Scandinavia), hvor amerikanske studerende, som del af deres studieophold i Danmark, er frivillige på festivalen. Det kan lade sig gøre, fordi de studerende har visum hertil. Men hvis de efterfølgende vil komme tilbage som frivillige, er det et problem at få det voluntørvisum, som det kræver.

Ud over udfordringerne med lovgivningen, så er der også andre ting, der skal tages hånd om fra festivalens side for at fremme flere international frivillige. Der arbejdes på en mere inkluderende sprogpolitik, for eksempel er der nu langt flere informationer på festivalens hjemmeside på engelsk om det at være frivillig.

”Min oplevelse er, at vi er meget mere klar til engelsktalende, når vi møder dem, end når vi kommunikerer med dem (på skrift, red.), så vi prøver generelt på at skabe mere gennemsigtighed og være mere kommunikerende,” siger Annette Jorn.

Skriv en kommentar