“We believe that everyone has the right to tell their story!” – sådan udtrykker folkene bag organisationen RAPOLITICS deres vision om at styrke unge i at udtrykke sig selv og tage handling.

RAPOLITICS er en dansk non-profit organisation, som arbejder for at fremme unges samfundsdeltagelse gennem et kreativt fokus på urbane kunstneriske udtryksformer, dialog og demokratisk bevidstgørelse. Organisationen gæstede Roskilde Festival 2017 med rap og storytelling.

RAPOLITICS på Roskilde Festival 2017. Fotograf: Krists Luhaers

Organisationen RAPOLITICS har efterfølgende modtaget en donation på 250.000 kr. fra Foreningen Roskilde Festival. Pengene kommer fra overskuddet fra Roskilde Festival 2017. Donationen understøtter projektet RAP:I:STAN, der med et fokus på integration skaber en platform for dialog og medborgerskab mellem folkeskoleelever i København og unge flygtninge.

RAP:I:STAN bringer unge på banen

RAPOLITICS har mange fede projekter, men det blev projektet RAP:I:STAN, som løb med donationen på de 250.000 kr. RAP:I:STAN iværksætter forskellige aktiviteter – herunder rap, poesi og storytelling-workshops – som giver unge et rum for mødes på tværs og arbejde med svære emner i kreative rammer. De skaber begivenheder, debatter og samarbejder på skoler med et undervisningsmateriale, som engagerer eleverne i dialogen omkring demokrati, lighed og deres egen stemmes ret. Projektet omfatter 22 unge ligeligt kønsfordelt i alderen 16-31.

Kulturel lighed er så vigtigt, og vi vil så gerne være med til at få flere stemmer på banen – særligt på Roskilde Festival, som er en af de største platforme for unge.

Mathias Findalen er projektleder på RAP:I:STAN. Han udtrykker det meget klart: ”Projektet handler om at få unge på banen, og om demokratisere deres stemmer i det samfund, vi kalder Danmark. Det mange unge har til fælles, er at de på forskellig vis har følt eller føler sig anderledes i Danmark. Vi skal invitere dem ind i historien på en kreativ måde – og skabe et rum for at de kan fortælle med. Alle har en fortælling at fortælle – og tiden er moden til at vi inviterer flere med.”

RAPOLITICS på Roskilde Festival 2017. Fotograf: Krists Luhaers

Det, Mathias Findalen værdsætter mest ved at arbejde med de unge i projektet, er det indblik han får i unges verdenssyn, gennem den måde de inddrages på. Samarbejdet med skolerne indebærer både besøg hos skoler, og at skoleklasser inviteres til at lave workshops hos RAP:I:STAN. ”Det er fedt for unge at komme ud i kreative og anderledes rammer. Hos os får de en mulighed for at lave noget i øjenhøjde med deres eget univers – og for at udfordre deres egen forståelseshorisont uden om normer og dogmer.”

Unge stemmer løfter integrationsindsatsen

Skoleeleverne møder blandt andet RAP:I:STANs storytellers undervejs i forløbene. En storyteller er en ung flygtning, der bruger historiefortolkning, nærvær og dialog som redskaber til at undervise unge folkeskoleelever og give dem et indblik i det at være flygtning.

RAPOLITICS på Roskilde Festival 2017. Fotograf: Krists Luhaers

”Det er en anderledes måde at integrere på – både fordi det viser virkeligheden som den er gennem virkelighedens fortællinger, og fordi det samtidigt giver eleverne mulighed for at komme på banen. Mange føler en forbindelse eller identificerer sig med vores storytellers, fordi mange unge i en eller anden grad oplever at føle sig som en minoritet. Det har været en kæmpe succes at arbejde med de unge stemmer i vores arbejde med integration, fordi det har været en kæmpe øjenåbner for mange elever. Rigtig mange elever går ikke selv i klasse med unge, der har en historie om det at flygte, men hører kun om flygtninge gennem medierne og deres forældre. Desværre giver det ofte et forvrænget billede af, hvad det vil sige at være flygtning. De unge får lov til at møde hinanden og se ligheden i hinandens drømme,” siger Mathias Findalen.

RAPOLITICS skabte debat og rap på Roskilde Festival

På Roskilde Festival 2017 kunne man opleve RAP:I:STAN gennem en række workshops. Blandt andet blev festivalgæsterne inviteret til at kaste sig ud i at rappe om Roskilde Festivals særlige fokus i 2016 – 2018, equality. I 2017 var fokus på kulturel lighed.

I forhold til festivalens fokus på kulturel lighed taler alle aktiviteter på festivalen ind i, hvad vi i forvejen laver; at skabe kreativ refleksion over, hvad det vil sige at være ung flygtning og at understøtte flygtninge, der gerne vil bruge deres kunstneriske færdigheder.

RAP:I:STAN og Roskilde Festival mødes i deres mod på EQUALITY. Mathias Findalen fortæller: ”I forhold til festivalens fokus på kulturel lighed taler alle aktiviteter på festivalen ind i, hvad vi i forvejen laver; at skabe kreativ refleksion over, hvad det vil sige at være ung flygtning og at understøtte flygtninge, der gerne vil bruge deres kunstneriske færdigheder”.

RAPOLITICS på Roskilde Festival 2017. Fotograf: Krists Luhaers

Der dukkede 20-25 festivaldeltagere op til hver workshop og skrev tekster, hørte beats og snakkede om livet.

Målet er at styrke diversiteten

Ud over workshops blev der afholdt historiefortælling og rap-sessions med efterfølgende artist-talks med fokus på musik og aktivisme. Blandt andet mødte flygtninge fra Syrien og Afghanistan hinanden i en intens rap-battle, og fortalte om vigtigheden i at turde tale om følelser og være politisk aktiv – også på flugt. ”Det skabte både et rum for politiske flygtninge til at bruge deres stemme sammen og for os andre til at lade os inspirere af deres budskaber,” siger Mathias Findalen.

I RAPOLITICS’ confession booth kunne godtfolk give deres besyv med:

Målet med hele indsatsen på Roskilde Festival i 2017 var – ifølge Mathias Findalen – at styrke diversiteten. ”Kulturel lighed er så vigtigt, og vi vil så gerne være med til at få flere stemmer på banen – særligt på Roskilde Festival, som er en af de største platforme for unge.”

Foreningen RAPOLITICS blev stiftet 2009. I 2016 modtog foreningen en donation fra Nordea-fonden, som gjorde det muligt for den at organisere sig mere professionelt. I dag er RAPOLITICS et sekretariat med hele tolv ansatte, en bestyrelse på fem samt en større gruppe frivillige, som omfatter en mangfoldighed af storytellers, frivillige og rap-coaches.

Roskilde Festivals donation til RAP:I:STAN bliver brugt til at afvikle i omegnen af 150-200 workshops på en række folkeskoler rundt omkring i Danmark. Derudover afvikles der 40-50 events i Danmark med fokus på hiphop-kultur.

Læs meget mere om RAPOLITICS, RAP:I:STAN og deres andre spændende projekter lige her.

Skriv en kommentar