Hvad er god flirtestil? Hvornår bliver kådhed til krænkende adfærd, og kan Roskilde Festival bestemme det? Denne sommer rammer kampagnen ’Orange together’ Roskilde Festival.

RoskildeNyt har talt med projektlederen bag Adfærdsprojektet på Roskilde Festival, Sofie Dahl, om festivalens løbende arbejde med adfærd til festival og hverdag.

Still fra kampagnefilmen Orange Together – exploring lols, lust, love & limits

Inden jeg skal mødes med Sofie Dahl, sender min redaktør en bunke af dokumenter til mig. Om igangværende aktiviteter. Beskrivelser af projektet. Om aktiviteter og kampagnen ‘Orange together’.

Jeg kommer til at tænke på, hvor meget krænkende adfærd, jeg selv har været udsat for på festivalen. At blive taget på røven gentagne gange til en tætpakkede koncerter. At gå af sted på festivalen for pludselig at blive båret af en gruppe drenge. Jeg tænker på det første år, jeg var afsted i 2010 som gymnasieelev, hvor drengene i lejren havde en konkurrence om, hvem der kunne være sammen med en pige flest dage i træk, og jeg får ondt i maven af at tænke på, at ingen så meget som satte spørgsmålstegn eller sagde fra over for det.

Vi er og bør være dem, der går forrest, og derfor bruger vi en masse energi på det her.

Det handler om at inspirere og vise vej. Vi kan sige ting til de unge, som de ikke ville høre efter, hvis deres forældre sagde til dem.

Det tager lang tid at læse dokumenterne igennem, fordi det ikke bare er én gruppe under festivalen, der arbejder med det. Det er et samarbejde på tværs af divisioner, og det går helt op på ledelses- og bestyrelsesniveau.

Fokus på adfærd gennem mange år

Adfærdsprojektet landede hos Sofie i oktober 2017. På det tidspunkt havde Roskilde Festivals Take Care-projekt i tre år arbejdet med at undersøge blandt andet trygheden på festivalen, og her fandt gruppen ud af, at der var behov for at forstærke respekten for frirummet på festivalen. Det blev nemlig rapporteret om en grænseoverskridende og sexistisk adfærd – udfordringer, man ser i nattelivet generelt. Derfor hed projektet dengang ”Indsats mod krænkende adfærd”.

Det blev hurtigt klart, at dét navn både var for langt og for snævert, fordi det kun handlede om sexisme og seksuelle krænkelser, hvorimod det nuværende Adfærdsprojekt handler om al opførsel på Roskilde Festival. En stor del af fokus ligger dog stadig på seksuelle problemstillinger, men det handler også om, hvordan frivillige opfører sig over for hinanden og publikum og omvendt.

Vi har nogle muligheder for at ramme folk, fordi de er mere åbne her, end når de står i s-toget på vej til arbejde.

Jo mere, jeg læser om projektet, desto mere tydeligt bliver det også, at festivalen ikke har tænkt sig at sætte formanende grænser. I stedet er det planen at arbejde med kulturændringer gennem blandt andet dialog og kampagner. Jeg mødtes med Sofie i Lydens Hus på Gammel Kongevej for at finde ud af, hvad det betyder.

Hej Sofie. Hvad er din rolle i Roskilde Festival?
”Jeg er ansat i Gæster og Sikkerhed, lige nu arbejder jeg som projektleder på Adfærdsprojektet.”

Hvor mange andre er med?
”Jeg arbejder internt i festivalen med to frivillige tilknyttet projektet, og flere af vores DOT’er (Det Opsøgende Team, der består af socialarbejdere på Roskilde Festival, red.), kommunikationsfolk, safety og security-repræsentanter og flere fra vores Equality-spor med. Desuden er der et bredt samarbejde med eksterne organisationer, som ved meget om sex, grænser og unge, blandt andet Sex og Samfund, Amnesty og DareGender. Vi har også holdt en række workshops for at sætte det hele i gang, og der var også stor opbakning fra for eksempel politiet, Rigshospitalets Center for Overgreb og Dagbladet Information. Det er altså et projekt med rigtig mange involverede.”

Still fra kampagnefilmen Orange Together – exploring lols, lust, love & limits

Hvad kommer der til at ske på Roskilde i år, som vi ikke så sidste år?
”I år samler vi en lang række organisationer til at lave opsøgende dialogarbejde de fire dage inden musikken rigtig går i gang. Vi har udviklet et dilemmabaseret kortspil, som vil fungere som samtalestarter for de lejre, vi kommer ud til. Vi vil gerne stille folk en række spørgsmål om adfærd på festivalen, og på den måde blive klogere på, hvad vores publikums holdning er. Vi vil indsamle viden som vi og alle de involverede organisationer kan benytte fremadrettet i den indsats man laver. Der vil ikke være så mange telte eller stationære steder, hvor folk selv skal gå hen. For dem, vi gerne vil ramme med kampagnen, er dem, der ikke vil spille sex-jeopardy til en workshop. Vi vil gerne ramme den målgruppe, der mest bare hygger sig og spiller øl-bowling.

Vil du fortælle lidt om kampagnen?
Den hedder ’Orange Together’, og den kommer til at være synlig flere steder. Det overordnede budskab er at respektere det frirum, der er på Roskilde Festival. Det er altafgørende for vores fællesskab, og måden vi er sammen på. Derfor er det også vigtigt, at kampagnen ikke handler om at pege fingre, men mere om at involvere publikum i debatten og starte samtalen.

kampagnen handler ikke om at pege fingre, men mere om at involvere publikum i debatten og starte samtalen.

Hvorfor tænker I, at Roskilde Festival udgør et særligt godt rum til at påvirke kulturer?
”Fordi frirummet på Roskilde Festival – udover at være en fest – er åbenhed og lyst til at engagere sig. Vi har nogle muligheder for at ramme folk, fordi de er mere åbne her, end når de står i s-toget på vej til arbejde. Vi har en ungdomskultur, der gerne vil os. Det er en helt unik position, som vi har et ansvar for. Som almennyttig organisation er det vigtigt, at vi tager problematikken seriøst, og det er jo også derfor vi har arbejdet med det i flere år. Selvom grænseoverskridende adfærd findes i så mange sammenhænge – også uden for festivalen.

Mærker I, at der er et andet momentum lige nu med #MeToo?
Det er der, og det vil der også være under festivalen. MeToo har vist, at de her udfordringer er noget, der vedkommer alle. Vi kan se fra Take Care-gruppens treårige undersøgelse, at der findes gråzoner som følge af, at Roskilde Festival er så åben, fri og grænseløs. Desværre er de svære at sætte fingeren på, fordi de er forskellige for alle, og derfor skal vi arbejde med holdninger og kultur fremfor at være belærende. Vi vil ikke genfortælle en historie om den ene som overtrådte den andens grænse, men vil hellere have vennerne til at sige, at det ikke er cool.

Still fra kampagnefilmen Orange Together – exploring lols, lust, love & limits

Flere undersøgelser viser, at risikoen for seksuelle krænkelser og overgreb ikke er større på Roskilde Festival end i resten af det danske natteliv. Risikerer I ikke at skabe en ide om, at det er særligt slemt på Roskilde med Adfærdsprojektet?
Jo, det er der en risiko for, men vi kan vi ikke bare læne os tilbage og håbe at det går væk. Vi er og bør være dem, der går forrest, og derfor bruger vi en masse energi på det her. Selv på bestyrelsesniveau har det kæmpe årvågenhed, fordi man vil det så meget. Det er et vigtigt emne for os, og vi vil gerne blive bedre til at tage hånd om det og fortælle om det.

Men er det så en image-indsats, eller er det noget, der ligger i Roskildes DNA, at der skal gøres en indsats?
Det ligger først og fremmest i vores DNA, fordi vi er en almennyttig organisation. Vi laver mange politiske og samfundsmæssige initiativer, og vi støtter mange organisationer, der arbejder med køn og ligestilling. Vi er en ansvarlig festival, og derfor vil det klinge hult, hvis vi ikke gør noget. For der er jo mennesker, der oplever nogle ting, de ikke synes er fede, og der kan vi simpelthen ikke bare sige, at det ikke er vores problem. Så på den måde har det jo noget med image at gøre også.

Når I siger I vil ændre og påvirke den ungdom, der kommer og er lige nu, kan man så undgå på en eller anden måde at komme til at opdrage?
Nej. Det handler om at inspirere og vise vej. Vi kan sige ting til de unge, som de ikke ville høre efter, hvis deres forældre sagde det til dem. Vi inviterer dem til en kæmpestor fest, vi accepterer, at de fester og drikker, men vi skal samtidig sikre, at vi giver dem de bedste værktøjer til at træde til over for vennerne, sætte grænser og respektere andres.

Der må vel ske noget med frirummet, hvis det her projekt skal lykkes?
Min klare overbevisning er, at vi balancerer noget, hvor vi italesætter de her problemstillinger på en fed, frisk og sjov måde, som stadig er seriøst, men som ikke går ud over frirummet. Det er jo dét, det handler om.

Hvad sker der med projektet, når festivalen er slut?
Vi har en lang række ting, vi samler op på: Viden, erfaring og samarbejder. Det kommer til at munde ud i en plan for de kommende år. Hvordan det reelt kommer til at foregå i 2019 er for tidligt at sige, men jeg har store forventninger til det. For os kunne det godt bare handle om musik og billetsalg, men det gør det altså ikke. Vi ønsker at præge den kommende ungdomsgeneration og lære dem om de værdier, vi synes er vigtige.

 

Adfærdsprojektets fire spor

Den overordnede ambition er at etablere en ny norm for, hvad der er socialt acceptabelt, hvor det, at ’det er Roskilde’ ikke bliver en undskyldning for grænseoverskridende adfærd.
Læring og uddannelse
Læringssporet er fokuseret omkring Roskilde Festivals egne frivillige, som skal have viden om adfærd, krænkelse og holdninger. Her er udviklet e-learning til de frivillige, ligesom adfærd har været et emne på flere trænings-sessions. Ligeledes arbejder dette spor med fastsættelse af de rammer, som der skal arbejdes ud fra på festivalen – det kunne for eksempel være konkrete tiltag som procedurer for uddeling af advarsler i forbindelse med krænkende adfærd.
Viden og research
Videnssporet handler om at indsamle og dele viden ud af huset. Roskilde Festival vil gå forrest og deler viden på tværs.
Research-delen fokuserer på indsamling af viden om adfærd, både på Roskilde Festival og i andre sociale sammenhænge. Her vil viden fra Take Care-projektet, medieanalyser og lignende også spille ind.
Omverden
Omverdenssporet handler om alle de kampagner og tiltag der er målrettet omverdenen. Det kunne for eksempel være kampagner på Roskilde Festival eller andre steder som forsøger at involvere eller ramme unge mennesker.
Kampagner og initiativer på Roskilde Festival
Der er løbende gang i en række initiativer, som henvender sig direkte til festivalens publikum. Dette er fx kampagner, workshops, opsøgende indsatser. Kampagnen ‘Orange Together’ er udviklet af Roskilde Festival i samarbejde med kommunikationsbureauet Volume.

Sofie Dahl

Sofie Dahl er 34 år, og ansat i Gæster og Sikkerhed hos Roskilde Festival. Uddannelet Bachelor i Crowd Safety Management fra Bucks University i England og har ni års erfaring med sikkerhedsarbejde i afdelingen ConCom Safety. Det er den afdeling i Roskilde Festival, der arbejder med planlægning, afvikling og rådgivning i forhold til sikkerhed hele året rundt til en lang række arrangementer.

En stor del af det, Sofie har fokuseret på i sin uddannelse og arbejde er, hvordan adfærd og positiv og dialogbaseret kommunikation kan skabe tryghed og samarbejde mellem publikum og medarbejdere.

Skriv en kommentar