Med mere end ti års erfaring i bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival er 41-årige Trine Bechmann Henningsen absolut den mest erfarne kandidat til bestyrelsesvalget. 

RoskildeNyt har talt med ATP-chefen, der brænder for donationsarbejdet og tror på kreative løsninger – gerne tilsat en cognac og et stykke roulade.

Hvorfor stiller du op til bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival?

Først og fremmest fordi, jeg gerne vil bidrage til at sikre, at vi også har en Roskilde Festival i morgen. Vi har brug for fællesskaber, hvor formålet er større end én selv. Vi har brug for dannelsesrum, hvor man kan lære nye mennesker og kunstnere at kende for derigennem at finde ud af, hvem man selv er. Vi har brug for rum baseret på tillid, hvor vi kan få og realisere ideer sammen.

Jeg er optaget af at sikre en tidssvarende ramme, der giver Roskilde Festival og resten af Roskilde-gruppen de bedste rammer for fortsat at udfolde sine aktiviteter og levere oplevelser af højeste kvalitet. Og at vi derigennem genererer midler til de almennyttige formål.

Kend din kandidat

Det bliver en valggyser, når Foreningen Roskilde Festival afholder deres årlige bestyrelsesvalg til generalforsamlingen den 7. april. Der er seks kandidater, men kun to pladser. RoskildeNyt har forsøgt at få alle kandidater i tale, så du ikke behøver at gøre det. Dette er det første interview i serien ’kend din kandidat’.

Hvad er din erfaring med Roskilde Festival?

Jeg startede som frivillig i 1994. Først ’bare’ under festivalen i Gæster og Sikkerhed med håndtering af armbånd/billetter og herefter for én af vores foreninger. I 2001 blev jeg helårs-ildsjæl og var med til at etablere den detail-budgetlægningsproces, vi kender i dag, i Infrastruktur og et enkelt år for hele festivalen. Derfra kender jeg de fleste hjørner af organisationen.

2006 -2009 var jeg (frivillig) divisionschef for det ikke-musikalske indhold (dvs. kunst, udsmykning, events, publikumsaktiviteter, film, spoken word m.fl.).

Siden 2010 har jeg brugt al min tid på bestyrelsesarbejdet i Foreningen, og indtil for et par år siden Fonden og for Roskilde Festival Højskole. De 8 festivaldage bruger jeg på at se vores funktioner og processer i anvendelse og være i dialog med gæster, frivillige og samarbejdspartnere.

Hvorfor skal man stemme på dig?

Jeg kan med min lange bestyrelseserfaring sikre kontinuiteten i den strategiske udvikling af Foreningen, Roskilde-gruppen og arrangementet Roskilde Festival. I bestyrelsen bidrager jeg særligt med fokus på udvikling af forretningssiden, kundeoplevelsen, donationer, strukturen og systemunderstøttede processer.

“Da jeg startede som helårs-ildsjæl i 2001, havde jeg en chef, som havde et virkelig effektivt konflikthåndterings-kit bestående af roulade og cognac.”

Jeg trækker på mange års erfaring som frivillig og netværk på alle niveauer i organisationen. Jeg har en kandidatgrad i Kulturformidling og stor indsigt i kunst og kultur i Danmark. Og så har jeg 10 år erfaring fra den finansielle sektor med dyb viden om forretningsudvikling, servicedesign, drift, ledelse, kundestrategier m.fl. I dag sidder jeg som chef for Digital Udvikling i ATP, der administrerer både Arbejdsmarkedets Tillægspension og størstedelen af de samlede, offentlige udbetalinger.

Hvad mener du, er foreningens vigtigste formål?

Foreningens formål er først og fremmest at afholde Roskilde Festival og relaterede aktiviteter for at tjene penge til velgørende og kulturelle formål, særligt med fokus på børn og unge. Vi opfylder formålsparagraffen gennem uddeling af overskuddet fra hver enkelt festival og via de midler, foreningerne kan tjene ved et frivilligt engagement på festivalen. Jeg har stor respekt for vores historiske udgangspunkt og vier en stor del af min tid på at sikre en DNA-mæssig sammenhæng mellem vores donationer og vores værdier.

Læs også interview med kandidat Gry Dahl-Jensen lige her.

Gennem årene er begivenheden Roskilde Festival blevet et formål i sig selv, qua den dannelse og kulturelle værdi, vi skaber i fællesskab. Roskilde Festival repræsenterer i dag et unikt og vigtigt alternativ til, hvordan vi i øvrigt forbruger kultur og organiserer vores samfund.

Hvor længe har du været medlem af foreningen og hvor længe har du været frivillig?

Jeg har været medlem af Foreningen Roskilde Festival siden 2004 og været frivilligt bestyrelsesmedlem for Foreningen Roskilde Festival fra 2006.

Jeg har endvidere siddet som frivilligt medlem af Fonden Roskilde Festival fra 2005-2013 og for Foreningen for Etablering af Roskilde Festival Højskole fra 2007-2016.

Foto: Inez Dawczyk
Tre ildsjæle flasher stolt deres rygmærke. Foto: Inez Dawczyk

Fortæl os din bedste frivillig-anekdote?

Da jeg startede som helårs-ildsjæl i 2001, havde jeg en chef, som havde et virkelig effektivt konflikthåndterings-kit bestående af roulade og cognac. Når arbejdet er baseret på et frivilligt engagement, og ansvaret er decentraliseret, kan bølgerne ind i mellem godt gå højt. Særligt når vi blev pressede af manglende søvn, dårligt vejr osv. Når en ophidset kollega eller samarbejdspartner ind i mellem kom stormende ind på kontoret, blev vedkommende budt et stykke roulade – den billige og utrolig tørre én af slagsen, som er helt umulig at synke. Der blev herefter stillet en lille cognac, som var udvejen til at få rouladen skyllet ned. På magisk vis sænkede skuldrene sig, og vi kunne tage fat på at finde løsninger sammen.

Selvom jeg ikke længere har cognac stående hverken på pladsen eller i mit daglige ledelseshverv, er jeg fortsat inspireret af at finde kreative veje til at afmontere konflikter og flytte fokus over på at komme fremad.

Hvad bliver din mærkesag som eventuelt bestyrelsesmedlem?

Jeg har siden min indtræden i 2006 repræsenteret bestyrelsen i Donationsudvalget. Her har jeg arbejdet for en tæt sammenhæng mellem vores værdier og vores donationsformål bl.a. gennem strategiske partnerskaber og ved at donere mere end penge, herunder kompetencer, koncepter, arbejdskraft, materiel m.fl. Sideløbende er vi kommet langt med at professionalisere vores donationsarbejde i lyset af det store antal formål, vi engagerer os i, om end vi stadig har et stykke vej endnu.

Det har resulteret i, at vi i og uden for Danmark har en stor aktie i udviklingen af kulturelle vækstlag, sociale fællesskaber, demokratibevægelser og nye bæredygtighedsmodeller, som også giver indsigt til at udvikle os selv. Særlig succes har vi omkring initiativer rettet mod unge og kulturen, som rimer godt på Roskilde Festival.

Foreningens arbejde er blevet beskyldt for at være lidt usynligt – hvordan vil du gøre Foreningen mere synlig for de frivillige?

Jeg ser gerne en større bevidsthed hos både frivillige og gæster omkring, at der står en frivillig forening bag afholdelsen af Roskilde Festival med en velgørende formålsparagraf til forskel fra mange af vores konkurrenter. Det arbejder vi på blandt andet gennem kommunikation af vores donationer og de positive effekter, de har for modtagerne og vores omverden.

Det er ligeledes væsentligt, at alle frivillige ved, at det er muligt at bakke op om foreningen og få medindflydelse. Her er generalforsamlingen omdrejningspunktet. Vi har de sidste år arbejdet med forudsætningerne for at kunne kommunikere bredt f.eks. via People og ved at åbne op for foreningsfrivillige. Vi skal fortsætte i samme spor.

Roskilde Festival lyser også op om natten. Foto: Klaus Elmer

Hvad er Roskilde Festivals største udfordringer?

Vores største udfordring er behovet for konstant omstilling i forhold til omverdenen. Vi ser i dag, at mange festivaler, koncertvenues, artister, mediehuse, reklameudbydere osv. ejes af få, store koncerner, hvilket udfordrer uafhængige aktører som os. Ikke mindst på priserne til musik.

På ’indersiden’ skal vi møde omverdens ændrede krav til, hvordan vi løser vores opgaver. Vi skal møde ændringerne medlemsbasen i de frivillige foreninger. Vi skal møde det faktum, at unge mennesker har flere penge mellem hænderne og derfor ikke har behov for at arbejde frivilligt. Alt sammen mens vi fastholder det frivillige engagement. Det er lidt af en balancegang.

Hvis du havde et valgslogan – hvordan ville det så lyde?

”Rock on!” Fordi jeg er stolt af den udvikling, der er sket i min tid i bestyrelsen, i retning af at tilpasse strukturen til udviklingen af aktiviteter i Roskilde-gruppen og stigende krav fra det omgivende samfund og vores gæster. Jeg ønsker at fortsætte denne udvikling, som muliggør Roskilde Festival som en relevant kulturbegivenhed også i morgen.

Bonusspørgsmål: Hvis du fik lov at booke en artist på Orange – hvem skulle det så være?

Jeg værdsætter vores bookeres talenter for at præsentere morgendagens stjerner. Men min egen opfindsomhed rækker nok mest til koryfæerne, som har været med til at forme den lyd, vi har dag. Ville gerne opleve Elton John, Phil Collins eller måske endda Madonna i et Ray Of Light-setup under den orange teltdug.

Læs mere om Trine Bechmann Henningsen og det arbejde, hun har lavet i bestyrelsen på People.

Skriv en kommentar