Julestemningen har netop ramt 11 udvalgte organisationer, der kan se frem til at modtage juledonationer fra Roskilde Festival 2017 for i alt 1.140.000 kroner. En af de glade modtagere er Dansk Flygtningehjælp Ungdom, DFUNK.

Af Ida Sørensen, skribent

Midt i konserves, koncerter og kærlighedserklæringer flyver tanken forbi og forsvinder i glædens rus. Tanken om, at vi alle faktisk er med til at smide penge i den kasse, der kan gøre en forskel for mennesker i hele verdenen. Roskilde Festival er non-profit og har siden 1971 doneret hele overskuddet til velgørenhed på tværs af humanitære og kulturelle formål.

Det har organisationer DFUNK, Røde Kors Asyl og Turning Tables blandt flere fået del af i december. For hvert år ved december-tid tager Roskilde Festival del i hjerternes fest og forvandler en del af overskuddet til juledonationer.

Der går julemandens værksted i den, når frivillige fra Roskilde Festival hjælper med at pakke de gaver ind, der skal deles ud. Foto: Rebecca Ø. Matthiesen

I år donerer Roskilde Festival juledonationer – nogle i form af julegaver – til en række organisationer, der har det til fælles, at de alle arbejder for at skabe forandring og værdi for udsatte børn og unge i Danmark. Arbejdet med juledonationerne sker med afsæt i festivallens overordnede fokus på lighed eller EQUALITY, som det så flot hedder i holdningsprogrammet. Læs mere om EQUALITY her.

Fælles om at skabe forandring og værdi

Organisationerne udvælges af juledonationsgruppen, som etableres hvert år. Det er juledonationsgruppen, som har ansvaret for koordineringen af selve projektet og for at sætte rammerne omkring uddelingen af de forskellige donationer. Særligt vigtigt er det, at donationerne gives til organisationer, der gør en forskel året rundt og ikke kun i juleperioden. Yderligere at de gives til organisationer fordelt ud over hele landet.

I år donerer Roskilde Festival i alt 1.140.000 til 11 heldige organisationer, som alle kan se frem til at modtage støtte i form af engagerede frivillige og pengedonationer. De 11 organisationer er følgende: DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, Røde Kors Asyl, Turning Tables, Landsforeningen Unge for Ligeværd, Projekt Q-værk, Fonden Projekt UDENFOR, Broen Danmark, Børnenes Kontor (Roskilde), Frelsens Hær (Roskilde), Juleaften i Konventhuset (Roskilde) og Mødrehjælpen (Roskilde).

”Det er den ultimative feelgood-oplevelse. Både at se hvad alle de her penge bliver brugt til og at være en del af resultatet – det handler jo om at få skabt et så stort overskud som muligt, og det er vi alle med til. Alle der tager på Roskilde Festival, som festivalgænger eller frivillig, er med til at skabe den her fest, som ikke kun handler om os selv. Det er vel lidt at feste sig til et bedre samfund. Som frivillig er det fedeste at deltage i selve julearrangementerne, hvor man virkelig får hele oplevelsen med og muligheden for at se, hvor forskellen sker,” siger Mathias Dyrborg, der er medlem af juledonationsgruppen.

Mathias uddyber, at grunden til han også blev frivillig i juledonationsgruppen var, at han ønskede at få et større indblik i, hvordan Foreningen Roskilde Festival arbejder som non-profit organisation og forvalter overskuddet.

Bedre forhold for flygtninge

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) er en af modtagerne af juledonationerne. Organisationen skaber bedre forhold for unge flygtninge, blandt andet ved gennem sociale aktiviteter at engagere unge flygtninge i foreningslivet, styrke deres kompetencer og ressourcer samt hjælpe dem med at etablere netværk med andre unge. Som organisation tager de del i den demokratiske debat om flygtninge ved at formidle viden og sætte ansigt på de mennesker, det drejer sig om.

Søren Mariegård, der også er en del af juledonationsgruppen fortæller, at det har været rørende at opleve stemningen ude til de arrangementer, DFUNK har skabt:

Alle frivillige har mulighed for at give en hånd med, når der pakkes juledonationer ind hvert år i december. Foto: Rebecca Ø. Matthiesen

”Det er netop qua, at vi har skabt denne store kulturbegivenhed, at vi efterfølgende kan være med til at sætte aftryk og gøre en afgørende forskel, der så lokalt kan ses og mærkes. Med tre ord vil jeg beskrive stemningen som fyldt med glædeståre, smil og latter.”

Deltagelse er et nøgleord

I arbejdet med juledonationerne er et bærende element deltagelsen. I koordineringen af selve projektet har man derfor også i høj grad fokus på skabelsen af dialog mellem frivillige fra Foreningen Roskilde Festival og de udvalgte organisationer. Ved både at støtte organisationerne med pengedonationer og frivilliges engagement samt deltagelse kan vi sammen højne kvaliteten af juledonationerne. Det er da også én ting, de frivillige er fuldstændig enige om, at det er selve deltagelsen, som gør hele forskellen.

”Motivationen er at hjælpe andre mennesker, men det helt fantastiske er at faktisk gøre det med mennesker, man måske ikke ellers ville møde. Det spændende er, hvilke folk der er, og hvilke historier de har med. Deltagelsen ude i organisationerne skaber en endnu bedre forståelse for, hvor lidt der skal til for at gøre noget godt – hvor vigtigt det er at gøre noget godt for andre mennesker,” siger Søren Mariegård.

Skriv en kommentar