ROSKILDE IN THE MAKING – ROSKILDE FESTIVAL 2018

Så var du til kick-off-fællesmøde, og fik ikke din flotte pamflet med hjem? Eller var du der slet ikke, og kan du bare ikke vente med at læse, hvad der sker i 2018? Så kan du læse med her – om målsætninger, visioner og helt konkrete planer for RF18!

Eller du kan hente pamfletten lige her.

Signe siger velkommen:

Velkommen til Roskilde Festival 2018 in the making – tidspunktet, hvor vi får alvor åbner op for, hvad der skal ske på næste Roskilde Festival, hvad vi vil arbejde med, og hvordan vi vil arbejde med det.

Flere af os har allerede været i gang længe – måske lige siden vi sagde farvel i juli – med at skabe vores kommende storby. I virkeligheden laver vi jo Roskilde Festival året rundt, fællesskabet omkring festivalen lever året rundt. Selve begivenheden er kulminationen, og det vi arbejder hen imod.

Det går vi så for alvor i gang med nu.

Visionen for årets festival er:
RF18 er beviset på, at Roskilde Festival er en grænsesøgende kulturpolitisk manifestation, der sætter et mærke i verden og går forrest for at gøre det. Uafhængig, uden sammenligning, umulig at kopiere.

Den er næsten den samme som sidste år. Selvfølgelig. Der skal være en rød tråd i det, vi laver, og visioner skal ikke ændres markant fra år til år. Men en ting har vi gjort endnu tydeligere: At vi går forrest for at sætte et mærke i verden.

Vi er almennyttige og tager ansvar

Vi vil noget mere med vores festival end blot underholde. Som almennyttig festival har vi valgt at tage ansvar for omverden. Vi ønsker at påvirke den. Dét er ikke nyt for os, der er del af festivalen.  Men vi har desværre måttet konstatere, at dele af omverden ikke er helt lige så vidende om det, som vi gerne vil have, at de skal være.

I forbindelse med regeringens finanslovsforslag i september blev vi fx fremhævet som eksempel på, hvordan momskompensationsordningen havde udviklet sig til ikke længere at dække det almennyttige, den oprindeligt var tiltænkt.  Ligesom vi under og efter festivalen 2017 oplevede, at der blev rejst tvivl om vores indsats for og holdning til krænkende adfærd på pladsen, og at vores ’grønne’ profil blev undermineret af affaldsmængderne efterladt efter festivalens slutning.

Vores almennyttige formål ligger til grund for alt, hvad vi gør, og måden vi gør det på. Hvis ikke omverden ved eller forstår det, forstår de ikke det særlige ved vores forening og ved Roskilde Festival.  Så har vi ikke levet op til vores vision.

Blandt andet derfor handler nogle af de spor, vi lægger for den kommende festival, om vores omdømme, om oplevelsen af os som en organisation, der ønsker at gøre en forskel – ikke bare på selve festivalen, men også udenfor. Som ønsker at påvirke omverden og skabe forandring.

Få har, som vi, muligheden for at skabe forandring. Vi nyder en bevågenhed og har en størrelse, der forpligter. Og ikke mindst har vi kontakten til de nye generationer. Det skal vi værne om, men vi skal også nænsomt bruge det.

Sammen skaber vi forandring

Derfor kommer vi til at arbejde endnu mere med adfærden på pladsen, vi øger indsatsen og synligheden omkring bæredygtighed. Og vi fortsætter med at udvikle frivilligheden og de frivillige fællesskaber.

Det kan vi kun gøre sammen. Tak fordi I vælger at være en del af det fællesskab, som giver drømme og ambitioner liv. I sætter mærke i verden! Tak fordi I er med.

// Signe Lopdrup, adm. direktør

Foto: Rasmus Kongsgaard

Det vil de 5 divisioner i 2018

Det er netop nu, vi drømmer og udvikler og tænker store tanker for, hvordan vi laver den fedeste og mest unikke Roskilde Festival igen i 2018.

Her kan du se, de vigtigste nye tiltag og prioriteter fra de fem divisioner arbejder på frem mod RF18. Det er kun highlights. De næste uger vil I møde uddybende svar fra divisionscheferne her på siden, på People og Facebook. Ellers spørg!

Division: Salg & Partnere

I Salg & Partnere vil vi i det kommende år arbejde videre med udvikling af en del af de helt nye initiativer fra 2017. Der udover har vi fokus på de fælles opgaver omkring videreudvikling af områdeorganisering, fælles rekrutteringsunderstøttelse og udvikling af vores samarbejder med partnere og foreninger.

 • Udvikling af kontantfri festival version 2
 • Implementering af vaskbare krus til alle drikkevarer
 • Udvikling af Madstrategi version 2 – inkl. ny nonfood-strategi og justering af handelsaktiviteter

Division: Kultur & Kommunikation

I Kultur & Kommunikation har vores indsatsområder for det kommende år fokus på styrkelsen af Roskilde Festivals almennyttighed og vores ambition om at sætte mærke i verden. Det betyder fortsat fokus på implementering af vores samlede bæredygtighedsstrategi i hele organisationen.

 • Udvikling af vores samarbejde med andre foreninger
 • Udvikling af frivillighed, herunder understøttelse af rekruttering i den samlede organisation
 • Kommunikative indsatser til styrkelse af RF’s omdømme

Division: Indhold

I Indhold har vi skarpt fokus på, at Roskilde Festival også i 2018 har det stærkeste program på tværs af musik, kunst og holdning – et program, der er unikt, progressivt og umuligt at kopiere. Vi arbejder videre med den tværgående opgave om at løfte helhedsoplevelsen på pladsen og har følgende prioriteter:

 • Samarbejde på tværs – musik, kultur og holdninger samles i både programlægning og produktion
 • Der bliver 3 cities på campingområdet – EAST, SOUTH og WEST City
 • Styrke de eksisterende oplevelser på pladsen: fx nyt design til Apollo, fokus på Trade Zones og Art Zone.

Division: Arealer

I Arealer ser vi tilbage på en festival, hvor vi viste, hvordan god forberedelse og stærkt samarbejde kunne få os rigtig godt igennem en temmelig våd festival. Til næste år kan vi se frem til at løfte forholdene for vores festivaldeltagere og skabe endnu bedre rammer omkring udfoldelsen og livet i campingbyen.

 • Etablering af sanitære installationer – fx træk & slip-toiletter og flere bade
 • En gennemarbejdet campingplads, som understøtter mange forskellige fællesskaber
 • Tydelige og nye løsninger der afhjælper de store affaldsbjerge

Division: Gæster & sikkerhed

I Gæster & Sikkerhed har vi frem mod RF18 stærkt fokus på udfordringerne omkring omdømme i forbindelse med festivaldeltagernes adfærd. Derudover implementerede vi sidste år en række nye tiltag på grund af fokus på terrorberedskab. Frem mod 2018 har vi fokus på, hvordan vi i en ny virkelighed kan integrere og udvikle tiltagene.

 • Fokus på arbejdsmiljø
 • Udvikling af vores samarbejde med foreninger og glæden ved at være frivillig
 • Udvikling af Take Care

Du kan få mere info på People og på Facebook, hvor der også vil blive mulighed for at spørge divisionscheferne til planerne i tiden efter kick-off-fællesmødet. Du kan også skrive dine spørgsmål herunder.

Fem målsætninger for Roskilde Festival 2018

Målsætningerne sætter den overordnede retning for vores arbejde. De står på skuldrene af målsætningerne fra de seneste år, for også her gælder det, at der må være en rød tråd.

Vi har dog formuleret en hel ny målsætning, som ligger i forlængelse af Signe Lopdrups introduktion på de foregående sider. Det er målsætning 1, der sætter fokus på, hvordan omverden oplever os. Tidligere har vi i målsætningerne først og fremmest vægtet, hvordan deltagerne oplevede os. Det fokus er også stadig med, og begge har det væsentlige formål, at de hjælper os til at se på os selv med andres øjne.

Læg også mærke til, at vi arbejder videre med en at skabe stærkere sammenhæng mellem alle typer indhold. Musik, kunst og holdning vil i endnu højere grad smelte sammen og gå op i en højere enhed.

Samtidig fortsætter arbejdet med at skabe en festivalplads, der inviterer til at være sammen i fællesskaber – ikke alene som boformer eller bofællesskaber, men som et overordnet greb for selve designet af pladsen.

Og som altid prioriterer vi udviklingen af vores organisation og samarbejdet på tværs både i vores egen forening og med de mange eksterne foreninger, der hvert år er med til at skabe vores festival.

Følg med året rundt

Roskilde Festival 2018 – in the making er et øjebliksbillede af, hvordan planerne ser ud lige nu i udviklingsfasen. Meget vil udvikle sig efterhånden, som Roskilde Festival nærmer sig.

Du kan løbende følge med på People, her på RoskildeNyt og i Trivsel på Tværs-gruppen på Facebook. Her vil du fx de næste uger kunne møde divisionscheferne, der præsenterer deres områder og spørge ind til deres arbejde.

 1. Omverden skal opleve at Roskilde Festival 2018 er en begivenhed og en organisation, der tager ansvar for verden.
 2. Deltagerne på Roskilde Festival 2018 skal have oplevet, at de har deltaget i et enestående, stærkt og mangfoldigt fællesskab, som de har lyst til at være en del af til næste år.
 3. Vi præsenterer et progressivt og udfordrende program på tværs af musik, kunst, handel og holdning
 4. Vi præsenterer en festivalplads, som er designet til fællesskaber
 5. Vi prioriterer fortsat udviklingen af vores organisation og almennyttige virksomhed

Skriv en kommentar