Ville du anbefale andre at blive frivillige på Roskilde Festival? Sandsynligvis. Det viser resultatet af årets frivilligtilfredshedsundersøgelse (FTU), der tager temperaturen på komforten blandt de frivillige. RoskildeNyt har noteret sig 10 vigtige pointer fra undersøgelsen.

Vi har det egentlig meget godt på Roskilde Festival. Så længe vi har varme bade, et gratis måltid og fri adgang til pladsen, så ligger vi med glæde en frivillig indsats på Roskilde Festival. Det viser årets FTU – der netop er færdig.

Men ikke alt er lige velsmurt i den Roskilde-maskineriet. I den afdeling finder du ting som urimelige parkeringsforhold for de frivillige, frivilligportalen People og haltende information til de frivillige på nogle områder.

Som noget helt nyt har man i år valgt at dele undersøgelsen op mellem ildsjæle, der er frivillige hele året, og festivalfrivillige, der hovedsageligt er aktive lige før, under og efter festivalen. Derfor har man også lavet to separate rapporter – en FTU for de festivalfrivillige og foreningsfrivillige, der arbejder 32 timer – samt en ITU for alle ildsjæle.:

1.     Adgang til festivalen er stadig den største gulerod

Kongen af motivation for at blive frivillig er stadig ‘adgang til festivalen’. Kronprinsen er ‘det sociale fællesskab’, som også scorer højt i motivation for at blive frivillig.

2.     Du ved endnu ikke, hvor vigtig du er

Sidste år fik Roskilde Festival et frivilligmanifest. Manifestet har i år haft en central rolle undersøgelsen – både i FTU’en og ITU’en, da man gerne ville undersøge, hvorvidt manifestet nu også stemmer overens med virkeligheden for de frivillige.

Mest bekymrende er måske, at de frivillige ikke helt føler, at de sætter aftryk på festivalen. At Roskilde lige så meget er deres projekt, som det er alle andres projekt. Den gode nyhed er, at langt de fleste frivillige føler et ansvar for hinanden. Man føler sig generelt velkommen som frivillig.

3.     Ledelsen er i good standing med enkelte undtagelser

Der er overordnet stor tilfredshed med ledelsen og den nærmeste leder. Helt nøjagtig er 87 procent ’enig’ eller ’meget enige’ i, at de tilfredse med ledelsen. Det er en forbedring i forhold til sidste år.

Den mest gennemgående årsag til utilfredshed med den nærmeste leder har været, at han/hun simpelthen ikke virker som om, han/hun har været klædt godt nok på til opgaven.

Vi har det egentlig meget godt – hvis bare folk ville larme lidt mindre på frivilligcamping.

4.     Dårlig omtale er bedre end ingen omtale

Frivilligportalen People var et særligt fokuspunkt ITU’en – undersøgelsen kun for ildsjæle – der ikke kan komme uden om at bruge hjemmesiden. Kun en tredjedel mener, at det er nemt at finde informationer på siden, mens lidt flere er direkte uenige i det udsagn. Særligt søgefunktionen får grimme ord med på vejen.

Roskilde-kataloget ’This is Roskilde’ peger på større problemer, hvis man lever efter devisen ’dårlig omtale er bedre end ingen omtale’. Hvor People lider lidt under dårlig omtale, så savner kataloget ’This is Roskilde’ bare omtale. Heri finder man informationer om festivalen og organisationen bag den. Hele 44 % ved ikke kataloget eksisterer, men kun 19 procent bruger det aktivt.

Er du en af de 44 %, kan du finde kataloget her.

5.     Bedre parkeringsforhold til de frivillige

Parkering er tilsyneladende en af de goder, som vil gøre en stor forskel for de frivillige. Mange har i hvert fald kommenteret lige præcis det forhold, at man har oplevet forringede parkeringsforhold for frivillige. Flere måtte angiveligt betale mellem 400 og 500 kroner for at få lov at møde på en vagt.

6.     Vi har enten for travlt eller for lidt at lave

Der sidder tilsyneladende en hel del frivillige og triller tommelfingre helt ufrivilligt på Roskilde Festival. Mens en anden gruppe frivillige halser rundt for at nå det hele. Travlhed – for lidt eller for meget – var i hvert fald en ting i undersøgelsen.

7.     En dårlig oplevelse for meget

Sexisme og grænseoverskridende adfærd var et nyt fokuspunkt i år. Det viser sig, at 5-6 % af de frivillige har oplevet grænseoverskridende adfærd. Det kan være i form af en hård tone, mens der også blev reporteret om enkelte tilfælde af sexistisk adfærd blandt ledere og kolleger. Det er for mange.

Foto: Inez Dawczyk
Tre ildsjæle flasher stolt deres rygmærke. Flere ryste-sammen-arrangementer tak! Foto: Inez Dawczyk

8.     Foreningsfrivillige og festivalfrivillige rykker tættere på hinanden

Generelt viser FTU’en, at der er mindre forskel mellem foreningsfrivillige og festivalfrivillige siden sidste år. Dog ligger de festivalfrivillige stadig en anelse tættere på vores mål i frivilligmanifestet end de foreningsfrivillige.

9.     Volunteers’ Village er værdsat af dem, der kender den

Folk, der kender og bruger Volunteers’ Village, er meget tilfredse med området for frivillige. Desværre er det kun to tredjedele, der har besøgt Volunteers’ Village – og for langt de fleste skyldes det, at de ikke har fået af vide, at det eksisterede for dem.

10.  Mere end 9 ud af 10 ville anbefale andre at blive frivillige

De frivillige på Roskilde Festival er med andre ord ikke alle tilfredse med alle aspekter af festivalen. Dog viser undersøgelsen, at det alligevel er mere end 9 ud af 10 frivillige, der ville anbefale andre at blive frivillige.

Skriv en kommentar