Signe Lopdrup har sendt et åbent brev til regeringen. Se brevet her og læs Signes forklaring bag brevet nedenfor.

ÅBENT BREV til finansminister Kristian Jensen og kulturminister Mette Bock

8. september 2017

Kære Kristian Jensen og Mette Bock

Regeringens fremlagte finanslovforslag har rettet fokus på momskompensationsordningen til §8A-godkendte, almennyttige organisationer og foreninger.

I den forbindelse har skatteminister Karsten Lauritzen fremhævet Roskilde Festival som eksempel på, hvordan ordningen udhules af organisationer, som ordningen ikke er tiltænkt. Roskilde Festival er, forstår man, ikke almennyttig og velgørende.

Intet kunne være mere forkert.

Roskilde Festival er en almennyttig festival, som arrangeres af en almennyttig forening. Vores almennyttige formål ligger til grund for alt, hvad vi gør og måden, vi gør det på.

Foreningen Roskilde Festival er en almennyttig forening, der har rødder helt tilbage til 1932, og som stadig har stort set samme formål, nemlig at støtte humanitært og kulturelt almennyttigt arbejde med særligt fokus på børn og unge.

Vi lever op til vores formål ved at arrangere Nordeuropas største musik- og kulturfestival, Roskilde Festival. Og donerer hvert år hele festivalens overskud videre til almennyttige formål.

Vi har igennem årene doneret penge til for eksempel Mødrehjælpen, Askovfonden, Børnenes Kontor, Frelsens Hær, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Foreningen Grønlandske Børn, Headspace, Læger uden Grænser og mange flere. Vi støtter både de store og kendte organisationer og prioriterer især støtte til nyere initiativer, der spirer op gennem vækstlagene. Det er der desværre ikke så mange andre, der gør.

I 2016 var Roskilde Festivals overskud på 17 millioner kroner. De er doneret videre. I 2017 bliver overskuddet omtrent det samme. Dem er vi ved at finde donationsmodtagere til.

Udover det direkte overskud på arrangementet Roskilde Festival tjente de 200 almennyttige foreninger, der hvert år engageres og stiller med blandt andet boder og vagter på festivalen, omkring 12 millioner kroner i 2016. Resultatet bliver formentlig på nogenlunde samme niveau i år.

Alene gennem de seneste to år har Roskilde Festival altså tilvejebragt mere end 50 millioner kroner. Penge der er gået direkte til almennyttige formål.

Roskilde Festival er samtidig en del af et mangfoldigt Foreningsdanmark med tusinder af frivillige i et fællesskab, der præger sin omverden lokalt, regionalt og internationalt. Når vi samler over 130.000 mennesker i ‘festivalbyen’, har vi særligt fokus på at give rum til de unge, kulturelle vækstlag, til uddannelsesinstitutioner og til innovative organisationer og virksomheder, der igennem deres engagement på festivalen kan teste nye løsninger og udvikle kompetencer.

Vi ved, at der med vores størrelse og vores lange historie følger et særligt ansvar. Det ansvar tager vi på os, og vi er stolte af vores måde at lave festival på, fordi den gør en forskel for andre.

Skatteministeren har fremhævet Roskilde Festival som det dårlige eksempel på, at momskompensationsordningen ikke opfylder det oprindelige formål. Den kritik er forfejlet. Alle vores donationer er godkendt af SKAT som almennyttige og velgørende og har til enhver tid levet op til lovgivningen.

Den delvise kompensation for den indbetalte moms, som vi ikke kan fradrage, er det, der gør det muligt for os at udvikle og investere i vores arrangement i et længere perspektiv. Det er investeringer, som vi ikke har mulighed for at prioritere som andre virksomheder, fordi vi hvert år udlodder vores fulde overskud på Roskilde Festival i overensstemmelse med vores formålsparagraf.

Foto: Jacob Stage

Hvis regeringen gennemfører sine planer om at fjerne momskompensationen, forringes vores muligheder for at gøre den forskel.

De bedste hilsner,

Signe Lopdrup
Administrerende direktør, Roskilde Festival

Brevet er i øvrigt sendt til skatteministeren og til pressen.

 • Fakta om Foreningen Roskilde Festival:
  • Foreningen Roskilde Festival er godkendt efter ligningslovens §8A og opfylder dens kriterier om at være almenvelgørende. Arrangementet Roskilde Festival er i overensstemmelse med momsloven momsfritaget, hvilket indebærer, at vi ikke kan fradrage den indgående moms. Hvert år betaler vi mere end 25 mio. kr. i moms, som altså ikke kan fradrages.
  • Foreningen har modtaget omkring 10 mio. kr. årligt i delvis kompensation som følge af momskompensationsordningen.
  • Arrangementet Roskilde Festival har gennemsnitligt genereret et overskud på ca. 18 millioner kroner om året gennem de sidste 10 år.
  • Det fulde overskud fra festivalen doneres hvert år til almennyttigt velgørende og kulturelle formål.
  • Derudover genererer arrangementet et overskud til de almennyttige foreninger, der er engageret i festivalen, på mere end 10 millioner kroner om året. Det betyder, at Roskilde Festival samlet set har genereret omkring 30 millioner kroner årligt direkte til almennyttigt velgørende arbejde.
  • Siden 1972 har Foreningen Roskilde Festival samlet set doneret mere end 270 mio kr. til almennyttigt velgørende og kulturelle formål.
  • Læs mere om Foreningen Roskilde Festival her:
   http://www.roskilde-festival.dk/more/about-roskilde-festival/roskilde-festival-gruppen/foreningen-roskilde-festival

Signes forklaring

Med regeringens finanslovforslag i sidste uge er fokus blevet rettet på momskompensationsordningen til §8A-godkendte, almennyttige organisationer og foreninger.

I den forbindelse er Roskilde Festival blevet fremhævet som eksempel på, hvordan ordningen udhules af organisationer, som ordningen ikke er tiltænkt. Roskilde Festival er, forstår man, ikke almennyttig.

Det er vi alvorligt bekymrede over. For Roskilde Festival er en almennyttig festival, arrangeret af en almennyttig forening. Vores almennyttige formål ligger til grund for alt, hvad vi gør og måden, vi gør det på.

Hvis ikke omverden ved eller forstår det, forstår de ikke det særlige ved os og ved Roskilde Festival. Vi mener ikke, vi er mere berettigede end andre, men det her område har faktisk været rigtigt godt reguleret. Og hvis ikke vi reagerer, når vi bliver fremhævet på denne måde, vil det indirekte fremstå som om vi er enige i, at der kan stilles spørgsmålstegn ved vores måde at være almennyttige på.

Derfor valgte vi den 8. september at sende et åbent brev til finansminister Kristian Jensen og kulturminister Mette Bock, der begge har været på vores festival og set forskellige eksempler, hvordan vi arbejder almennyttigt på og med festivalen.

Momskompensationen gør det muligt for os at udvikle og investere i vores arrangement i et længere perspektiv. Det er investeringer, som vi ikke har mulighed for at prioritere som andre virksomheder, fordi vi hvert år udlodder vores fulde overskud på Roskilde Festival i overensstemmelse med vores formål. På den måde er kompensationen med til at sikre vores muligheder for almennyttighed. Får vi den ikke, vil de muligheder forringes.

Som forening er vi del af et mangfoldigt Foreningsdanmark med tusinder af frivillige og hvor almennyttighed foldes ud på vidt forskellige måder. Vores måde er meget unik. Det ved vi godt. Men det gør den ikke mindre almennyttig. Skulle I møde nogen, der tror andet, så fortæl dem gerne, hvad vi er og hvad vi står for.

Siden 1972 har Foreningen Roskilde Festival doneret mere end 270 mio. kr. til almennyttige velgørende formål. Roskilde Festival gør en forskel, og det er vi stolte af. Vi ved, at I også er det.

Tak fordi I er med.

De bedste hilsner,

Signe

1 COMMENT

 1. Det er rigtig godt beskrevet – tak for det. Regeringen skal holde fingrene fra momskompensationsordningen, idet rigtig mange har gavn af det overskud, der uddeles. Vi ved jo, at regeringen ikke selv vil give yderligere tilskud til Mødrehjælpen m.fl.

Skriv en kommentar