Hvordan udvikler man frivillige fællesskaber? Det er et vigtigt spørgsmål for Roskilde Festival, der nu er klar med et Frivillighedsmanifest.

Roskilde Festival bliver hvert år til på baggrund af blandt andre mere end 30.000 frivilliges engagement. Frivillighed er derfor naturligt nok et emne, som organisationen har en sund interesse i. Derfor gik Roskilde Festivals Kulturkontor i 2016 i gang med at udvikle et frivllighedmanifest. Manifestet er en del af Roskilde Festivals overordnede handlingsplan; “Udvikling af vores frivillige fællesskaber”, der har som mål at højne de tusindvis af Roskilde Festival-frivilliges engagement, trivsel og motivation.

Bred inddragelse i processen

I arbejdet med at definere manifestet har både divisions- og teamledere været inddraget, ligesom alle frivillige er blevet opfordret til at komme med input gennem workshops og på postkort, der kunne udfyldes i Volunteers Lounge på Roskilde Festival 2016. I maj 2017 så Frivillighedsmanifestet endelig dagens lys, i form af fem punkter, der skal være både fundament og retningslinje for Roskilde Festivals arbejde med frivillighed:

Roskilde Festivals Frivillighedsmanifest 2017

Læs mere om baggrunden for manifestet på Roskilde Festivals interne portal (kræver login).

 

Skriv en kommentar