Roskilde Festival har aldrig opsamlet og sorteret så meget affald, som vi gjorde i 2016. Så selv om der stadig er udfordringer med affald på RF, tog projektleder Carina Hammer til festivalen Eurosonic i Holland for at gå i dialog med andre europæiske festivaler om, hvordan vi arbejder med vores affald.

2.181 kg. bilbatterier, 122 kg. alm. batterier, 24.760 kg. metal, 28.100 kg. luftmadrasser, og 31.929 kg. Glas. Så meget værdifuldt affald/genbrugsmateriale blev enten omsmeltet eller deponeret efter Roskilde Festival 2016. Og det er rekord.

International interesse

Blandt andet derfor var Carina Hammer, der er frivillig projektleder hos affaldsindsatsen for særligt campingområdet på Roskilde Festival, inviteret med til en paneldebat om bæredygtighed ved festivalen Eurosonic i Holland.

”Det var fantastisk at være blandt ildsjæle fra andre festivaler, høre om deres udfordringer og løsninger. Vores udfordringer på Roskilde Festival med at aktivere festivaldeltagerne til at rydde op og sortere blev bl.a. sat i perspektiv af Beatrice fra Rumænien, som grundlæggende arbejdede meget for overhovedet at få bæredygtighed på skemaet. Roskilde Festival er jo Danmarks 4. største by i de otte dage, den varer, og vores affaldsindsats på camping tager udgangspunkt i en hverdagskendt affaldshåndtering i festivaldeltagernes egen by og lokalområde,” fortæller projektleder Carina Hammer.

Roskilde Festival var med til paneldebatten i Holland

Kreativ affaldshåndtering

Roskilde Festival har flere frivillige teams, som hvert år arbejder målrettet med affaldshåndtering op til, under og efter Roskilde Festival. Her prøver man gennem en række forskellige tiltag at få festivaldeltagerne til at tage brugbart campingudstyr med hjem og rydde op og sortere resten, så Roskilde Festival kan sikre, at affaldet får værdi.

Der er etableret recycling-stationer på hele campingområdet, som vores deltagere er begyndt at tage til sig, og de frivillige laver såkaldte sorteringsparader, hvor kunstneriske optog går rundt blandt lejrene og opfordrer til at sortere eller tage deres camping udstyr med hjem.

Hvor står vi i forhold til andre festivaler, når det gælder behandling af affald?

Mit indtryk er, at vi på Roskilde Festival er rigtig godt på vej til at have fået skabt en infrastruktur, som understøtter en bæredygtig håndtering af affaldet

“Mit indtryk er, at vi på Roskilde Festival er rigtig godt på vej til at have fået skabt en infrastruktur, som understøtter en bæredygtig håndtering af affaldet. Selvom der stadig er meget udvikling og forbedring foran os så blev der vist stor interesse for den metode, vi har anlagt i arbejdet med affaldshåndteringen. Vi har blandt andet arbejdet meget med organisatorisk forandring, da hele infrastrukturen skulle analyseres, kastes op i luften – for derefter at blive sammensat igen på ny. Derudover har jeg indtryk af, at vores hårde og langvarige arbejde med at udvikle og afvikle opsætningen af 10 synlige recycling-stationer i praksis på campingområdet var en stor inspiration for mange af de fremmødte,” siger Carina Hammer.

Tag jeres ting med hjem

En anden ting, der blev bemærket på EuroSonic Nooderslag Festival, var Carinas og hendes gruppes forsøg på at skabe en grøn bevægelse af frivillige, som ikke kun arbejder med bæredygtig affaldshåndtering, men også har redskaberne og motivationen til at kunne motivere festivaldeltageren til at bidrage og sortere deres affald.

Hvad kan vi så gøre bedre?

”Vores festivaldeltagere kunne godt blive bedre til at tage deres ting med hjem. Det er en ting, vi fokuserer meget på i 2017 gennem kampagnen Bring it Home og fremover. Vi lægger op til, at alt hvad der efterlades er affald, og det er vigtigt at tage sine ting med hjem, samt genbruge dem til næste års festival,” fortæller Carina Hammer.

FAKTA

Eurosonic
EuroSonic Nooderslag Festival har over flere gange afholdt Panel Debatten Young Green Guns. Det er en Paneldebat, hvor tre unge iværksættere fra tre forskellige festivalkontekster bliver inviteret til at fortælle om deres projekter med fokus på bæredygtighed. I år tog Carina Hammer, der er frivillig i Team Affald, turen til Holland, hvor hun fortalte om projekterne ReAct og Clean Out Loud.
Affaldsindsatsen på camping
Mere end 300 frivillige knokler hvert år under Roskilde Festival for at gøre festivalen grønnere og få vores deltagere til at handle bæredygtigt ved b.la. at opsamle og sortere deres affald. De laver bl.a. sorteringsparader og sorteringsstationer.
Målsætningen for 2017 er at indsamle minimum 10 % mere af de fraktioner, der er de mest miljøfarlige som glas, luftmadrasser, bilbatterier osv.  Det endelige mål er, at alt affald indsamles og sorteres under afvikling, og at campinggrej mm. ikke efterlades.

1 COMMENT

  1. Hej Roskilde Festival

    Jeg var enormt glad for de DropBuckets der blev delt ud sidste år i camping C. Ved ikke om det kun skulle have været i Clean out Loud, eller hvad. Men jeg syntes i hvert fald at opleve, at DropBuckets i campsne faktisk virker, så længe der er nok af dem. Containere i vejkrydsene og DropBuckets gav en fin synergieffekt (for os i det mindste). Jeg håber successen med DropBuckets bliver gentaget i C, og i fremtiden måske endda i alle områderne. Udover det, ved jeg ikke om det var på jeres initiativ, eller DropBucket selv, men jeg synes helt sikkert I burde forsøge at få en aftale på plads der kan gavne jer begge. Evt noget med indkøb i store mængder til kostpris eller noget.

    Skal selvfølgelig bemærke at jeg ikke har indsigt I hvilke omkostninger det vil medføre, I forhold til at have frivillige til at fjerne svineriet efter festivallen, men jeg er overbevist om at I kan finde en løsning der gør festivallen renere og pænere både under og efter, uden at det koster alt for meget. I plejer jo altid at finde fantastiske løsninger på logistikproblemer 🙂

    Mange Hilsener, Simon

Skriv en kommentar