Ved en meget velbesøgt ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Roskilde Festival blev der vedtaget ændringer af vedtægterne for første gang i 20 år. Alle forslag blev vedtaget, men først efter en livlig debat.

Roskilde Festivals sekretariat – i frivilligmunde H11 – var tirsdag d. 15 november rammen om en ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Roskilde Festival – den forening, der sætter rammerne for Roskilde Festival.

De 84 fremmødte foreningsmedlemmer skulle tage stilling til en række forslag fra bestyrelsen. De fleste af forslagene var mere eller mindre bare en sproglig opdatering af vedtægterne, som ikke er blevet opdateret siden 1996, men to forslag var centrale.

Krav ændrer sig hele tiden

Bestyrelsen ønskede, at bestyrelsen i fremtiden skulle bestå af 5 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling for en 3-årig periode. Og at de 5 skulle have ret til, hvis de fandt det nødvendigt, at udpege 1-2 medlemmer for et år ad gangen.

”Det kræver mere af os i dag at sikre, at organisationen udvikler sig rigtigt, end det gjorde tidligere.

Det kræver flere og andre kompetencer, og det kræver en anden form for dynamik og fleksibilitet i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer, som de nuværende vedtægter ikke helt tilgodeser.

Som bestyrelse skal vi ganske enkelt vide og kunne mere forskelligt. Vi skal have flere forskellige fagligheder og flere blik på festival og omverden. Det handler både om kunne se og forstå festivalen indefra og om at kunne se den i et større perspektiv. Om at være opmærksom på, at de krav ændrer sig hele tiden. Og om at kunne tilpasse sig dem. Også som bestyrelse,” sagde foreningens formand Steen Jørgensen.

Der var orange kagebord til de medlemmer, som var mødt op.
Der var orange kagebord til de medlemmer, som var mødt op.

Masser af debat

Desuden ønskede bestyrelsen, at de i fremtiden selv skulle have retten til at konstituere sig, så det var dem, og ikke som tidligere generalforsamlingen, der valgte, hvem der er formand og næstformand.

”Vi mener, at formand og næstformand skal vælges ud fra alle medlemmers indbyrdes evner og profiler. Det er bedst for foreningens arbejde og dermed for Roskilde Festival,” sagde Steen Jørgensen.

Det førte til en livlig debat i salen, nogle medlemmer var bekymrede for, at det indskrænkede medlemsdemokratiet unødigt og bølgerne gik højt. Efter debatten og de mange input valgte bestyrelsen af justere deres forslag.

Bestyrelsen justerede vedtægtsforslagene efter den livlige debat i salen.
Bestyrelsen justerede vedtægtsforslagene efter den livlige debat i salen.

Det justerede forsalg kom til afstemning og blev vedtaget med stort flertal.

Det betyder, at bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival i fremtiden vil bestå af 6-8 medlemmer. 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen i forskudte 3-årige valgperioder.

De 6 kan så vælge at supplere sig selv med kompetencer og faglighed udefra i form af 1-2 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen. Alle de 6 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen, skal være til stede, når der udpeges nye medlemmer. Det blev understreget, at de 1-2 supplerende medlemmer er skal være med frivilligt ligesom resten af bestyrelsen. Man kan altså ikke få betaling for at være med i bestyrelsen.

Desuden vil bestyrelsen i fremtiden konstituerer sig selv. Det vil sige, at de medlemmer af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, vælger formand og næstformand for et år ad gangen.

Er du medlem af Foreningen Roskilde Festival får du en mail med et officielt referat og de opdaterede vedtægter.

Er du endnu ikke medlem af Foreningen?

Vil du gerne have indflydelse på Foreningens og derved Roskilde Festivals udvikling, så skynd dig ind på din profil på People og meld dig ind.

Foreningen Roskilde Festival er skabt af og for frivillige på Roskilde Festival og er et fællesskab fyldt med aktivitet og aktiv deltagelse året rundt. Det er også Foreningen der står bag det store donationsarbejde, der foregår hvert år, når alt overskuddet fra årets festival skal deles ud. Du kan se meget mere på Foreningens side under Information på People.

Skriv en kommentar