Roskilde Festivals brogede skare af gæster kaster sig gerne frygtløst ud i snart sagt en hvilken som helst type af legende interaktion. Derfor er festivalen det perfekte laboratorium for projektmagere, der beskæftiger sig med interaktion og adfærd. I Art Zone kunne man blandt andet opleve Unmake og deres Social Megaphone eksperiment på Roskilde Festival 2015.

De to interaktionsdesignere i Unmake, Maja Fagerberg Ranten og Halfdan Hauch Jensen, har begge lavet projekter på Roskilde Festival igennem flere år. I 2015 deltog de med installationen The Social Megaphone, der afprøver brugernes grænser for hvilke oplysninger de bevidst vil dele i det offentlige rum.

For Maja og Halfdan er interaktionsdesign en åben undersøgelse. De ved ikke hvilken adfærd de skal forvente af publikum. Deres projekt stiller et spørgsmål, og det er op til brugerne at besvare det. Til den type undersøgelser er Roskilde Festival det perfekte laboratorium.

”Formatet ved Roskilde Festival er virkelig spændende, når man laver interaktive ting, for folk vil gerne deltage. De stiller ikke spørgsmålstegn, men går bare med på det. Hvis du laver noget i det offentlige rum på gadeplan i København, har du brug for et andet approach, hvor du skal bryde igennem muren for at få folk til at engagere sig,” fortalte Halfdan til RoskildeNyts udsendte. Han uddybede: ”På Roskilde Festival er det den helt rå interaktion, man arbejder med.”

Fotograf: Arthur Cammelbeeck
Fotograf: Arthur Cammelbeeck

God dialog

Maja og Halfdan har ikke tal på hvor mange mennesker der har været igennem deres sociale megafon, men de synes at projektet har været en succes:

”Man tror, at alt kan gå galt, for der er altid praktiske og organisatoriske udfordringer, men vi har ramt lige i sweet spot denne gang. Vi har gjort vores forberedelse godt, projektet hænger sammen, og folk kan forstå det. Der har ikke været overkappede ledninger, vi skal stå og fikse om natten,” fortalte de to projektmagere.

Før Art Zone kom til Roskilde Festival i 2014 var kunstprojekterne spredt ud over festivalområdet. Nu er det hele samlet på et enkelt område med en sammenhængende identitet, der kobler de mange installationer, performances og aktiviteter sammen. I år er projekterne formet under temaet ”mødet”, der i Unmakes tilfælde drejer sig om mødet med sine egne data. De forskellige kunstnere har været i løbende dialog med festivalen for at sikre sammenhængen i området og mellem de forskellige projekter.

For de to projektmagere i Unmake har det fungeret rigtig godt: ”Festivalen har lagt tegninger og planer ud, så alle kan følge med i udviklingen i området. Der har været god dialog med kunstnerne, så man kan skabe et godt og sammenhængende område. Der har været tæt kontakt, så vi har undgået de store overraskelser” fortalte Maja.
Un/Make havde også en længere kontakt med Roskilde Festivals jurister, der skulle afklare, om de overhovedet måtte bruge folks oplysninger på den måde: ”Juristerne sagde, at det burde kunne lade sig gøre, men nogle gange må man jo bare prøve tingene af.”

Fotograf: Arthur Cammelbeeck
Fotograf: Arthur Cammelbeeck

Solen er en faktor

De fleste er vant til blindt at tjekke af ved terms of agreement på diverse sociale medier, og deler også gladeligt ud af information om sig selv derinde. Men hvad sker der, når denne information kommer ud af kontekst? Vil det ændre vores syn på vores digitale adfærd, når vi får læst information om os selv højt op i et offentligt rum? Skaber det mulighed for nye typer af interaktion blandt gæsterne, når man får oplysninger om sin nabos musikalske og filmiske interesser? Det havde Unmake sat sig for at undersøge på årets festival.

The Social Megaphone var opstillet lige vest for en korridor af træer i Art Zone, så den lå naturligt i skyggen, når eftermiddagssolen bragede ned. Derfor var der mange festivalgæster på flugt fra varmen, som pludseligt befandt sig midt i en kunstinstallation uden at ane det. De regnede måske med at skulle deres flæskestegssandwich fra Meyer eller rosé fra Malbeck i fred, men pludselig bragede det ud fra de opstillede megafoner:

Fotograf: Arthur Cammelbeeck
Fotograf: Arthur Cammelbeeck

Welcome to the social megaphone experiment. I am the daily public call about the people at Roskilde Festival 2015. Don’t hide in the crowd. Join the public social call. Morten Kofoed Andersen is here, Marlene Christensen is here, Sara Larsen is here. Music Morten Kofoed Andersen is listening to: Kidd, GusGus. Books he is reading: The Stoner’s Cookbook. TV-shows he is watching: Vikings, Bojack Horseman.”

Daglige kald som dette kom med 10 minutters mellemrum, og især for dem med endagsarmbånd, rent tøj og medbragte tæpper, så det ud til at komme som lyn fra en klar himmel. Det var en ret konkret udfordring for projektmagerne, som foretog små justeringer af projektet:

”I dag hvor det har været så varmt, hvor folk har siddet og hængt ud her i skyggen, der har vi skruet lidt ned. Folk skal også kunne være her. Nogle sidder og lytter og nyder det, mens andre selvfølgelig ruller med øjnene, hver gang den går i gang. Det er sådan nogle faktorer, man ikke kan forudse. Vi havde forestillet os, at de to scener, Orange og Avalon, ville spille en rolle på grund af lyden, men så kommer solen lige pludselig og udgør en faktor” sagde Maja om den overraskelse, den meget varme Roskilde Festival 2015 bød på for Unmake.

Skriv en kommentar